THÔNG BÁO

Về việc tổ chức lớp tập huấn tự đánh giá trường đại học

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai tự đánh giá trường đại học theo Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT ngày 19/12/2017, Trường Đại học Tây Nguyên phối hợp với Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Đà Nẵng tổ chức lớp tập huấn “Tự đánh giá trường đại học”.

- Thời gian: 2 ngày, từ 29/5 đến 30/5/2018; 

     Buổi sáng:  Từ 7g 30 – 11g 30

     Buổi chiều: Từ 13g 30 – 17g 30

- Địa điểm: Phòng 5.23

- Thành phần: Cán bộ viên chức có tên trong danh sách kèm theo.

Hiệu trưởng yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị và những cán bộ, viên chức có tên trong danh sách tham gia lớp tập huấn nghiêm túc triển khai thực hiện.

HIỆU TRƯỞNG                

Đã ký                        

PGS.TS. Nguyễn Tấn Vui        

Có thông báo và danh sách kèm theo

Attachments:
Download this file (DS tham du tap huan.pdf)DS tham du tap huan.pdf[ ]228 kB
Download this file (TB tap huan TDG TDH.pdf)TB tap huan TDG TDH.pdf[ ]339 kB