KẾ HOẠCH

Khảo sát lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan

về hoạt động nghiên cứu khoa học và quan hệ quốc tế của Nhà trường, năm 2022


ĐƯỜNG LINK THỰC HIỆN KHẢO SÁT: https://forms.gle/cFSSE4N2tPR3TGkX6

 

Kính gửi:          Lãnh đạo các đơn vị

          Để nâng cao chất lượng đào tạo, công khai các điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục, có số liệu, minh chứng phục vụ công tác tự đánh giá và đánh giá ngoài cấp cơ sở giáo dục và cấp chương trình đào tạo; đồng thời với mục tiêu không ngừng cải tiến chất lượng các hoạt động, Nhà trường đã ban hành Kế hoạch số 251/KH-ĐHTN ngày 22 tháng 02 năm 2022 về Kế hoạch bảo đảm chất lượng giáo dục năm 2022;

          Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý các hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH) và quan hệ quốc tế (QHQT), Trường Đại học Tây Nguyên xây dựng và ban hành kế hoạch về việc khảo sát lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan về hoạt động NCKH và QHQT của Trường, cụ thể như sau:

CHI TIẾT VUI LÒNG XEM Ở FILE ĐÍNH KÈM THEO.

TRÂN TRỌNG.