THÔNG BÁO

Về việc thực hiện đánh giá kết thúc học phần bằng hình thức tiểu luận


(Thông báo có file đính kèm)

Kính gửi:             Lãnh đạo các khoa

          Do bị ảnh hưởng của đại dịch Covid – 19 tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk nên việc thi kết thúc học phần học kỳ 2 và học kỳ hè, năm học 2020 – 2021 tại Trường Đại học Tây Nguyên không thể tổ chức bằng hình thức thi trực tiếp, Nhà trường đã ban hành Thông báo số 1599/TB-ĐHTN ngày 30/7/2021 về việc tổ chức thi các học phần còn lại của học kỳ 2, năm học 2020 – 2021, trong đó có yêu cầu giảng viên thay đổi hình thức đánh giá học phần cho phù hợp.

          Hiện nay, Nhà trường đã đồng ý cho phép một số học phần trong học kỳ 2 và học kỳ hè, năm học 2020 – 2021 ở các khoa được chuyển sang đánh giá kết quả bằng hình thức viết bài tiểu luận.

Chi tiết vui lòng xem ở file đính kèm theo.