THÔNG BÁO

Về việc đăng ký danh sách giảng viên tham gia khóa tập huấn về “Thực hành thiết kế và sử dụng Rubrics trong dạy học”


 

Kính gửi:         Lãnh đạo các khoa

 Căn cứ Thông báo số 1300/TB-ĐHTN ngày 02/6/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Nguyên về việc xây dựng và triển khai rubrics trong dạy học;

 Căn cứ Thông báo số 1406/TB-ĐHTN ngày 21/6/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Nguyên về việc xây dựng và triển khai rubrics trong dạy học;

 Nhằm phát triển kỹ năng thực hành thiết kế và sử dụng rubrics trong dạy học, Nhà trường có kế hoạch tổ chức tập huấn với nội dung cụ thể như sau:

Tên khóa tập huấn: “Thực hành thiết kế và sử dụng Rubrics trong dạy học”

Thời gian dự kiến: Ngày 15/7/2021 (cả ngày)

Địa điểm tập huấn: Phòng 7.1, Nhà Điều hành, Trường Đại học Tây Nguyên.

Đối tượng tham gia: P. ĐTĐH, Lãnh đạo khoa, Trưởng/phó bộ môn, giảng viên.

 Hiệu trưởng yêu cầu Lãnh đạo khoa cử giảng viên tham gia (kèm danh sách) gửi về phòng Quản lý chất lượng trước ngày 05 tháng 7 năm 2021 (gặp Trần Văn Cường, phòng Quản lý chất lượng, ĐT: 0336984747; Email: trancuong@ttn.edu.vn).

 Để xác nhận tham dự, Quý thầy (cô) vui lòng truy cập đường link:

           https://forms.gle/JuUab1ab1Mbe8nS16.

Hiệu trưởng yêu cầu Lãnh đạo khoa nghiêm túc thực hiện./.