THÔNG BÁO

 Trường Đại học Tây Nguyên sẽ tổ chức nghiệm thu cấp Bộ đề tài cấp Bộ mã số B2022-TTN-01 “Mô hình can thiệp để nâng cao khả năng tiếp cận và sử dụng các dịch vụ pháp lý của đồng bào dân tộc ít người trên địa bàn Tây Nguyên”, do TS. Trương Thị Hiền làm chủ nhiệm đề tài.

Thời gian: 14 giờ 00, ngày 26 tháng 4 năm 2024.

Địa điểm: Phòng 3.1, Nhà điều hành trung tâm - Trường Đại học Tây Nguyên.

Trân trọng kính mời các giảng viên, sinh viên và cán bộ quan tâm đến tham dự!