THÔNG BÁO

Trường Đại học Tây Nguyên sẽ tổ chức nghiệm thu cấp Bộ đề tài cấp Bộ mã số B2017 - TTN - 04: Nghiên cứu xác định tên khoa học, thành phần hóa học và tác dụng hạ đường huyết của một số mẫu nấm lớn thuộc chi Amauroderma (Linh chi đen) ở khu vực tỉnh Đắk Lắk do TS. Lê Văn Cơ làm chủ nhiệm đề tài.

Thời gian: 14h30, thứ hai ngày 01 tháng 7 năm 2019.

Địa điểm: Phòng 9.1.3 – Trường Đại học Tây Nguyên.

Trân trọng kính mời các giảng viên, sinh viên và cán bộ quan tâm đến tham dự!