THÔNG BÁO

Trường Đại học Tây Nguyên sẽ tổ chức nghiệm thu cấp Bộ đề tài cấp Bộ mã số B2017-TTN-03 “Khai thác giá trị ngôn ngữ và văn hóa của Sử thi Êđê ứng dụng vào giáo dục và đào tạo ở Tây Nguyên” do TS. Nguyễn Minh Hoạt làm chủ nhiệm đề tài.

Thời gian: 14h00, thứ ba ngày 28 tháng 5 năm 2019.

Địa điểm: Hội trường 60 chỗ - Tầng 7 – Khu nhà Điều hành – Trường Đại học Tây Nguyên.

Trân trọng kính mời các giảng viên, sinh viên và cán bộ quan tâm đến tham dự!