THÔNG BÁO

Trường Đại học Tây Nguyên sẽ tổ chức nghiệm thu cấp Bộ đề tài cấp Bộ mã số B2016-TTN-04 “Nghiên cứu xác định tính đa hình di truyền của gene thyroglobulin (TG5) trên quần thể bò lai hướng thịt nuôi tại Đắk Lắk nhằm cải tiến chất lượng thịt” do PGS.TS. Phạm Thế Huệ làm chủ nhiệm đề tài.

Thời gian: 08h00, thứ bảy ngày 27 tháng 04 năm 2019.

Địa điểm: Phòng họp Tầng 3 – Khu nhà Hành chính – Trường Đại học Tây Nguyên.

Trân trọng kính mời các giảng viên, sinh viên và cán bộ quan tâm đến tham dự!