Thông báo cán bộ

0
0
0
s2sdefault

THÔNG BÁO

Danh sách ứng viên đạt kết quả kiểm tra sát hạch, chuyên môn đối với ứng viên có trình độ tiến sĩ

Xem chi tiết tại đây

0
0
0
s2sdefault
0
0
0
s2sdefault

THƯ MỜI

Viết bài hội thảo khoa học "Chiến thắng Điện Biên Phủ - Ý nghĩa lịch sử và giá trị thời đại"

Có thư mời đính kèm

0
0
0
s2sdefault
0
0
0
s2sdefault

THÔNG BÁO

Về việc thực hiện kế hoạch tuyển chọn và cử giảng viên đi đào tạo theo Đề án 89 năm 2025

Xem quy định đề án 89 tại đây

Có thông báo đính kèm

0
0
0
s2sdefault
0
0
0
s2sdefault

THÔNG BÁO

Tuyển dụng nhân lực Bệnh viện Trường Đại học Tây Nguyên đợt 2 năm 2024

Xem chi tiết tại đây

0
0
0
s2sdefault