Thông báo cán bộ

0
0
0
s2sdefault

THÔNG BÁO

Danh sách ứng viên đủ điều kiện tham dự phỏng vấn kỳ tuyển dụng viên chức năm 2022

Xem chi tiết tại đây

0
0
0
s2sdefault
0
0
0
s2sdefault

THÔNG BÁO
Về kết quả xét tuyển dụng viên chức năm 202

Có kèm theo Thông báo và danh sách kết quả.

 

0
0
0
s2sdefault
0
0
0
s2sdefault

THÔNG BÁO

Về việc tiếp tục triển khai công tác đào tạo

Có thông báo đính kèm

Attachments:
Download this file (TB trien khai cong tac dao tao.pdf)TB trien khai cong tac dao tao.pdf[ ]1684 kB
0
0
0
s2sdefault
0
0
0
s2sdefault

THÔNG BÁO

V/v thống kê bài báo được công bố trên tạp chí khoa học quốc tế năm 2022 để xét khen thưởng

 

Thông tin chi tiết xem file đính kèm thông báo và danh sách bài báo thì bấm vào đường link:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lYrxl3DV9mDlrCQu6IHDpzv_YiPR9KOq/edit#gid=1353275718

 

 

0
0
0
s2sdefault