0
0
0
s2sdefault

- Tên đơn vị: Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa, Chuyên môn, Nghiệp vụ.

- Địa chỉ liên hệ: Số 567- đường Lê Duẩn - TP Buôn Ma Thuột- Đăk Lăk

- Văn phòng làm việc: Cạnh cổng chính Trường Đại học Tây Nguyên

-  ĐT:  (0500) 3 817 397

1. Lịch sử hình thành

   Trung tâm được thành lập theo Quyết định số 1473/QĐ-ĐHTN-TCCB, ngày 27/11/2008 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Nguyên.

   Gồm các thành viên:

      - Ths. Mai Minh Hùng – Giám đốc 2008 - 2011

      - Ths. Huỳnh Văn Quốc – P. Giám đốc 2009 - 2011

      - CN Lý Thị Tuyết Nhung – Kế toán kiêm văn thư

   Đầu năm 2011 giám đốc nghỉ hưu và phó giám đốc chuyển đơn vị. Nhà trường bổ nhiệm Ths. Lê Thế Đệ làm giám đốc và Ths. Võ Văn Thanh làm phó giám đốc. Năm 2015 phó giám đốc Ths. Võ Văn Thanh nghỉ hưu. Ngày 15/1/2016 điều chuyển Ths. Lê Minh Hiến làm phó giám đốc. Tổng số hiện nay là 4 người.

2. Chức năng, nhiệm vụ:

   a) Chức năng:

     Là đơn vị dịch vụ trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng nhu cầu xã hội.

   b)  Nhiệm vụ:

     - Bồi dưỡng văn hóa thường xuyên theo nhu cầu người học.

     - Phối hợp với các đơn vị đào tạo và quản lý đào tạo bồi dưỡng kiến thức thi đầu vào cho các lớp hệ vừa làm vừa học, chuyên tu, cao học…

     - Phối hợp với các khoa trong trường và các đơn vị ngoài trường tổ chức đào tạo cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm và các chứng chỉ chuyên môn, nghiệp vụ khác.

3. Cơ cấu tổ chức:

Ths. Lê Minh Hiến
Phó giám đốc

 

 4. Phân công nhiệm vụ

   - Phó giám đốc - phụ trách chung:  Ths. LÊ MINH HIẾN điều hành công việc chung và trực tiếp phụ trách các lớp cấp chứng chỉ nghiệp vụ, giải quyết các công việc khác của Trung tâm.

   - Chuyên viên:  CN. LÝ THỊ TUYẾT NHUNG, kế toán kiêm văn thư phụ trách thu nộp tiền về trường và thanh quyết toán các kinh phí hoạt động tại trung tâm, công tác văn thư lưu trữ.

   - Chuyên viên:  CN. NGUYỄN TIẾN DẦN lập kế hoạch đào tạo, marketing, quản lý các lớp học, quản lý cấp phát các chứng chỉ.

5. Đội ngũ cán bộ viên chức

   - Số lượng cán bộ: 03

   - Trình độ đào tạo: 01 thạc sỹ, 02 cử nhân

6. Các lĩnh vực cụ thể thực hiện quản lý

   - Đào tạo và cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm (2009 – 2014).

   - Quản lý và cấp chứng chỉ siêu âm tổng quát, xét nghiệm, điện tim.

   - Bán và thu hồ sơ hệ vừa làm vừa học; bán hồ sơ cao học các ngành do Trường tổ chức.

   - Tổ chức ôn thi đầu vào các lớp:

      + Ôn thi Đại học khóa Trung hạn và Ngắn hạn.

      + Ôn thi Y liên thông.

      + Ôn thi cử nhân điều dưỡng.

      + Ôn thi liên thông, hệ vừa làm vừa học các ngành kinh tế, nông lâm,chăn nuôi thú y …

   Tuy là đơn vị mới thành lập, nhưng với cơ cấu tinh gọn, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, Trung tâm đã triển khai các hoạt động đào tạo và bồi dưỡng văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ có chất lượng tốt, đáp ứng nhu cầu xã hội, góp phần tăng thu kinh phí cho Nhà trường và tăng thu nhập cho cán bộ, viên chức có điều kiện tham gia vào các hoạt động của Trung tâm, được Nhà trường và dư luận xã hội đánh giá cao.

0
0
0
s2sdefault