Giới thiệu

0
0
0
s2sdefault

I. GIỚI THIỆU TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG TÂY NGUYÊN
1. Lịch sử hình thành và phát triển
Sau khi Trường Đại học Tây Nguyên được thành lập (11/11/1977), những sỹ quan biệt phái đầu tiên được điều động về Bộ môn Quân sự - Thể chất thuộc Khoa Sư phạm vào tháng 1 năm 1980. Nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo và căn cứ Quyết định số 07/2003/QĐ-TTg ngày 09/01/2003 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt Quy hoạch hệ thống Trung tâm Giáo dục quốc phòng sinh viên giai đoạn 2001- 2010, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã ban hành Quyết định số 937/QĐ-GD&ĐT-TCCB ngày 03/03/2003 thành lập Trung tâm Giáo dục quốc phòng Tây Nguyên, thuộc Trường Đại học Tây Nguyên.
2. Chức năng, nhiệm vụ
- Tổ chức giáo dục quốc phòng cho học sinh, sinh viên các trường trên địa bàn;
- Tổ chức nghiên cứu khoa học sư phạm quân sự;
- Tổ chức bồi dưỡng giáo viên giáo dục quốc phòng.
Sau gần 10 năm được thành lập, vượt qua bao khó khăn thử thách của một đơn vị còn non trẻ, Trung tâm GDQP Tây Nguyên đã từng bước trưởng thành về mọi mặt. Với nhiệm vụ đào tạo môn học Giáo dục Quốc phòng - an ninh (GDQP-AN) cho tuổi trẻ học sinh sinh viên của Trường Đại học Tây Nguyên và các trường Cao đẳng, trung cấp trên địa bàn.
Từ hình thức học rải trước đây, đến nay Trung tâm đã tiến hành tổ chức học tập trung được 68 khóa học. Đến nay đã đào tạo cho 37.860 HSS. Hàng năm tổ chức đào tạo khoảng 6.500 HSSV; khả năng tổ chức nội trú cho 500 HSSV trên 1khóa (đợt) học. Đạo tạo giáo viên môn học GDQP-AN được 50 giáo viên cho các tỉnh ĐăkNông, ĐăkLăk và KonTum.
Trong môi trường quân sự, Trung tâm không chỉ trang bị những kiến thức, kỹ năng về quân sự, quốc phòng an ninh cần thiết cho HSSV và còn giúp cho các em có nếp sống kỷ luật, tinh thần cộng đồng, lối sống tập thể, biết “Mình vì mọi người”. Góp phần hình thành, bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực của công dân đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
3. Thành tích
Trong những năm qua Trung tâm liên tục đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến, 4 năm liền đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc; được tặng 3 bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh ĐăkLăk, 1 bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, 1 bằng khen của Bộ GD&ĐT và nhiều giấy khen của các cấp. Đồng thời đã đóng góp cùng nhà trường làm tốt công tác GDQP-AN; Chủ tịch UBND tỉnh tặng Trường bằng khen nhân dịp tổng kết 5 năm công tác GDQP-AN, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng Trường bằng khen nhân dịp tổng kết 10 năm công tác GDQP-AN.
Trong thời gian qua có thể khẳng định: Trung tâm GDQP-AN sinh viên là mô hình hợp lý trong đào tạo Môn học. Trung tâm có chất lượng đào tạo tốt, duy trì nề nếp nghiêm túc, được Nhà trường và các cơ sơ giáo dục trên địa bàn đồng tình ủng hộ, được phụ huynh học sinh, sinh viên tin tưởng và an tâm khi gửi con em mình về học tại Trung tâm. Đây thật sự là một điểm sáng trong GDQP-AN cho tuổi trẻ HSSV trên địa bàn Tây Nguyên.
II. CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY
1. Ban giám đốc Trung tâm nhiệm kỳ 2012-2017


2. Ban Đào tạo và quản lý sinh viên (ĐT&QLSV)
Thành lập ngày 30/03/2007, có các nhiệm vụ cơ bản sau:
- Xây dựng kế hoạch giảng dạy năm học và khóa học.
- Soạn thảo các hợp đồng đào tạo, tổ chức tiếp nhận và bàn giao sinh viên giữa Trung tâm và các trường liên kết. Cung cấp cho các trường liên kết, các khoa kế hoạch giảng dạy của khóa học (đợt học) và hồ sơ sinh viên bị xử lý kỷ luật.
- Hướng dẫn HSSV làm công tác chuẩn bị và thực hiện các quy chế, quy định hiện hành về GDQP – AN.
- Xây dựng kế hoạch và tổ chức hoạt động ngoại khóa, tham quan thực tế cho HSSV.
- Biên chế HSSV thành các tiểu đội, trung đội, đại đội để quản lý, rèn luyện, học tập; đề xuất bổ nhiệm cán bộ kiêm nhiệm.
- Chỉ đạo cán bộ khung quản lý (Cán bộ phụ trách lớp học) theo dõi học tập, rèn luyện cho HSSV trong suốt quá trình học tập, rèn luyện ở trung tâm.
- Đôn đốc, kiểm tra thực hiện kế hoạch thi, kiểm tra; lưu trữ, quản lý bài thi, điểm kiểm tra, điểm thi.
- Lập danh sách HSSV thi lần 1, lần 2; danh sách cấm thi; danh sách các trường hợp miễn, giảm, tạm hoãn học.
- Thông báo kết quả học tập cho HSSV và các đơn vị liên quan theo quy định.
- Quản lý, cấp phát chứng chỉ GDQP - AN theo quy định.
- Tổng hợp kết quả học tập, rèn luyện của HSSV báo cáo Giám đốc.


3. Ban Tổng hợp
Thành lập ngày 30/03/2007, c các nhiệm vụ cơ bản sau:
- Quản lý, thực hiện công tác văn thư, hành chính và lưu trữ của Trung tâm;
- Phối hợp với Ban ĐT&QLSV trong việc quản lý, rèn luyện HSSV;
- Tham mưu về công tác cán bộ, các chế độ chính sách đối với cán bộ, giảng viên, nhân viên của Trung tâm với Ban Giám đốc.
- Tổ chức thực hiện công tác chính trị tư tưởng; công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật và các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao;
- Tổng hợp tình hình các hoạt động của Trung tâm và báo cáo theo quy định;
- Lập kế hoạch, theo dõi công tác bảo vệ an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ và tệ nạn xã hội.


4. Ban Hậu cần - kỹ thuật
Thành lập ngày 21/06/2011 trên cơ sở các cán bộ từ Ban Tổng hợp và một số nhân viên mới tuyển dụng, có các nhiệm vụ cơ bản sau:
- Đảm bảo mọi mặt về cơ sở vật chất phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập của môn học theo quy định. Lập kế hoạch mua sắm cơ sở vật chất hậu cần cho Trung tâm;
- Quản lý công tác tài chính, cơ sở vật chất của Trung tâm. Bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa nhỏ, định kỳ kiểm tra các trang thiết bị kỹ thuật và cơ sở vật chất.
- Phối hợp với Ban ĐT&QLSV bố trí nơi ăn ở, sinh hoạt, học tập và rèn luyện của HSSV;
- Bảo đảm công tác vệ sinh, cảnh quan, môi trường của Trung tâm; chăm lo đời sống tinh thần và vật chất cho HSSV, CBVC.


5. Bộ môn Chính trị
Bộ môn Chính trị được thành lập ngày 28/12/2009 trên cơ sở Bộ môn Đường lối quân sự. Bộ môn đảm nhiệm giảng dạy 2 học phần là Đường lối quân sự của Đảng và Công tác quốc phòng - an ninh.
Bộ môn có 6 giảng viên: Trưởng Bộ môn Trung tá Lê Xuân Kỳ; các giảng viên: Trung tá Đỗ Thế Hoàng, Trung tá Nguyễn Tiến Chương, Cử nhân Lê Văn Đoài, Cử nhân Trần Quốc Yên và Đại tá Nguyễn Thanh Bút.


6. Bộ môn Quân sự
Bộ môn Quân sự được thành lập ngày 28/12/2009 trên cơ sở Bộ môn Quân sự chung. Bộ môn đảm nhiệm giảng dạy 2 học phần là Quân sự chung và Kỹ thuật, chiến thuật chiến đấu bộ binh.
Bộ môn có 6 giảng viên: Trưởng Bộ môn Trung tá Doãn Anh Tuấn; các giảng viên: Trung tá Vũ Duy Vịnh, Thượng tá Nguyễn Xuân Sơn, Cử nhân Khúc Đình Tân, Cử nhân Phạm Huy Tựa và Cử nhân Phan Văn Phúc.


III. MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM
Công bố Quyết định thành lập và ra mắt Trung tâm


TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG HÔM NAY


“Sáng thể dục, chiều thể thao, tối cất cao tiếng hát”


Hành quân rèn luyện


Kiểm tra trật tự nội vụ


Đoàn Cán bộ, sinh viên của Trung tâm đi tham quan và giao lưuvới Tiểu đoàn 303, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh ĐăkLăk.


Đoàn Cán bộ, sinh viên của Trung tâm đi tham quan và giao lưu
với Tiểu đoàn 301, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh ĐăkNông.


Hội nghị Cán bộ, viên chức năm học


Đội ngũ cán bộ viên chức Trung tâm hôm nay

0
0
0
s2sdefault
0
0
0
s2sdefault

I. Lịch sử hình thành: Ban QLDA xây dựng – Trường Đại học Tây Nguyên.

   Địa chỉ: 567 Lê Duẩn – Tp. Buôn Ma Thuột – tỉnh ĐắkLắk.

   Điện thoại, fax: 050.850.421.

II. Chức năng nhiệm vụ:

  1. Chức năng: Tham mưu cho Hiệu trưởng và thực hiện việc quản lý các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, sửa chữa lớn trong Nhà trường.

  2. Nhiệm vụ:

   a. Thực hiện các thủ tục về giao nhận đất, xin cấp giấy phép xây dựng, chuẩn bị mặt bằng xây dựng và các công việc khác cho việc xây dựng công trình;

   b. Lập kế hoạch và hồ sơ cấp vốn đầu tư xây dựng cơ bản hàng năm trình Bộ duyệt. Cùng với phòng Quản trị – Thiết bị lập kế hoạch và triển khai các bước tiến hành sửa chữa lớn các công trình đã được phê duyệt;

   c. Lập hợp đồng thiết kế, dự toán các công trình xây dựng theo chức năng, hoàn tất thủ tục đầu tư trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;

   d. Tổ chức đầu thầu, thẩm định HSYC, HSMT, kết quả lựa chọn nhà thầu, đề xuất Lãnh đạo trường ký hợp đồng thiết kế, thi công, tư vấn giám sát, tư vấn quản lý dự án... các dự án và công trình theo tiến độ và quy trình kỹ thuật;

   đ. Theo dõi kiểm tra Tư vấn Giám sát thi công xây dựng các công trình, Tư vấn Quản lý dự án;

   e. Tổ chức nghiệm thu các công trình và bàn giao để sử dụng;

   g. Quản lý chất lượng, khối lượng, tiến độ, chi phí xây dựng, an toàn và vệ sinh môi trường của công trình xây dựng có vốn đầu tư <= 5 tỷ;

   h. Được uỷ quyền của Chủ tài khoản về quản lý vốn xây dựng cơ bản cấp theo dự án và thanh quyết toán vốn cho công trình theo quy định hiện hành dưới sự giám sát của Phòng Kế hoạch – Tài chính;

   i. Được sử dụng con dấu của Trường trong giao dịch khi được uỷ quyền;

   k. Quản lý và sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất được giao.

III. Cơ cấu tổ chức:

  1. Giới thiệu Lãnh đạo đơn vị:

   Họ và tên:

   Chức vụ:

   Số điện thoại:

   Email:

  2. Giới thiệu đội ngũ cán bộ: 03 người.

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

 CN. Hán Thị Thùy Trinh

Kế toán

2

 KS. Hà Minh Tuấn

Chuyên viên

3

 KS. Nguễn Quý Bảo

Chuyên viên

4

 KS. Trần Văn Đức

Chuyên viên

IV. Phân công nhiệm vụ:

  1. Lãnh đạo phòng:

   Thực hiện các thủ tục về giao nhận đất, xin cấp giấy phép xây dựng, chuẩn bị mặt bằng xây dựng và các công việc khác cho việc xây dựng công trình;

   Lập kế hoạch và hồ sơ cấp vốn đầu tư xây dựng cơ bản hàng năm trình Bộ duyệt. Cùng với phòng Quản trị – Thiết bị lập kế hoạch và triển khai các bước tiến hành sửa chữa lớn các công trình đã được phê duyệt;

   Được uỷ quyền của Chủ tài khoản về quản lý vốn xây dựng cơ bản cấp theo dự án và thanh quyết toán vốn cho công trình theo quy định hiện hành dưới sự giám sát của Phòng Kế hoạch – Tài chính.

  2. Các chuyên viên:

   Lập hợp đồng thiết kế, dự toán các công trình xây dựng theo chức năng, hoàn tất thủ tục đầu tư trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;

   Tổ chức đầu thầu, thẩm định HSYC, HSMT, kết quả lựa chọn nhà thầu, đề xuất Lãnh đạo trường ký hợp đồng thiết kế, thi công, tư vấn giám sát, tư vấn quản lý dự án... các dự án và công trình theo tiến độ và quy trình kỹ thuật;

   Theo dõi kiểm tra Tư vấn Giám sát thi công xây dựng các công trình, Tư vấn Quản lý dự án;

   Tổ chức nghiệm thu các công trình và bàn giao để sử dụng;

   Quản lý chất lượng, khối lượng, tiến độ, chi phí xây dựng, an toàn và vệ sinh môi trường của công trình xây dựng có vốn đầu tư <= 5 tỷ;

V. Đội ngũ cán bộ:

   1. Số lượng cán bộ: 04.

   2. Trình độ đào tạo: 1 CN, 03 ĐH.

VI. Các lĩnh vực cụ thể thực hiện quản lý

   Quản lý dự án xây dựng công trình.

0
0
0
s2sdefault