Chiều ngày 2/1, Trường Đại học Tây Nguyên đã có buổi tiếp và làm việc với Trường Đại học Đồng Tháp.

Tham gia buổi tiếp làm việc, về phía Trường Đại học Đồng Tháp có TS. Trương Tấn Đạt - Chủ tịch Hội đồng trường, GS.TS Nguyễn Văn Đệ - Chủ tịch Hội đồng KH&ĐT và các thành viên; về phía Trường Đại học Tây Nguyên có TS. Nguyễn Thị Tĩnh – Bí thư ĐU – Chủ tịch Hội đồng Trường, TS. Nguyễn Thanh Trúc – Phó Bí thư ĐU – Hiệu trưởng, PGS.TS Lê Đức Niêm – Phó Bí thư ĐU – Phó Hiệu trưởng, PGS.TS Nguyễn Văn Nam – TVĐU – Phó Hiệu trưởng, đại diện Lãnh đạo khoa Ngoại ngữ, khoa KHTN&CN, khoa Sư phạm, phòng KH&QHQT, phòng Đào tạo, phòng Truyền thông và TVTS, Trung tâm ĐMST tỉnh Đắk Lắk

Toàn cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, hai trường đã có những trao đổi, chia sẻ về việc hợp tác, hỗ trợ và đồng hành cùng nhau phát triển; khai thác lợi thế đặc trưng của mỗi vùng về đào tạo, nghiên cứu khoa học và thực hiện các dự án. Trên cơ sở đó hai trường sẽ tiến hành ký kết thỏa thuận hợp tác để xác định lĩnh vực hợp tác và triển khai thực hiện trong thời gian tới đạt được hiệu quả.

Đoàn công tác Trường Đại học Đồng Tháp

Lãnh đạo Trường, Lãnh đạo các đơn vị Trường Đại học Tây Nguyên tham gia buổi tiếp và làm việc với Trường Đại học Đồng Tháp

Phòng Truyền thông và TVTS