Sáng ngày 24/6/2021, tại phòng 2.2, tòa Nhà điều hành, Trường Đại học Tây Nguyên phối hợp với Công đoàn Trường tổ chức lễ Phát động đóng góp, ủng hộ “Quỹ vắc – xin phòng, chống dịch covid-19”.

Hưởng ứng lời kêu gọi đồng bào, cán bộ, chiến sĩ cả nước chung tay quyên góp, ủng hộ "Quỹ vắc – xin phòng, chống dịch covid-19” Việt Nam của Chính phủ, Trường Đại học Tây Nguyên đã tích cực vận động viên chức, người lao động, sinh viên, học sinh trong toàn Trường tự nguyện tham gia đóng góp, ủng hộ “Quỹ vắc – xin phòng, chống dịch covid-19”.

Với tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng, lễ phát động thu hút rất nhiều viên chức, người lao động, sinh viên, học sinh trong toàn Trường tham gia, hưởng ứng. Toàn bộ số tiền ủng hộ này sẽ được chuyển đến “Quỹ vắc – xin phòng, chống dịch covid-19” Việt Nam.

Một số hình ảnh tại lễ phát động

Lãnh đạo Trường, Chủ tịch Công đoàn Trường, Chủ tịch Hội đồng Trường, lãnh đạo các đơn vị tham gia ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19

BCH Công đoàn Trường tham gia ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19

Khoa LCCT tham gia ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19

Khoa KHTN&CN tham gia ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19

Phòng Công tác sinh viên tham gia ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19

Phòng Kế hoạch Tài chính tham gia ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19

Thư viện tham gia ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19

Đoàn thanh niên Trường tham gia ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19

Học sinh lớp 12 trường THPT Thực hành Cao nguyên tham gia ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19

Viên chức các đơn vị tham gia ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19

Trung tâm Thông tin