Chiều ngày 12/05/2021, tại phòng 2.3 Nhà Điều hành,Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức lễ Chuyển giao mô hình cơ sở dữ liệu GIS, Thư viện điện của “Chương trình Tây Nguyên 2016 – 2020” cho Trường Đại học Tây Nguyên. Đây là Chương trình thuộc đề tài: “Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội vùng Tây Nguyên trong liên kết vùng và hội nhập quốc tế” do GS.VS. Châu Văn Minh – Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam làm Chủ nhiệm Chương trình.

Tham gia Lễ bàn giao, về phía Văn phòng Chương trình Tây Nguyên có Bà Lê Thị Kim Thoa – Thư ký đề tài – Làm trưởng đoàn cùng với các thành viên; về phía  Trường Đại học Tây Nguyên có PGS.TS. Trần Trung Dũng – Phó Hiệu trưởng Nhà trường, Lãnh đạo các đơn vị: Phòng KHQHQT, Phòng CSVC, Trung tâm Thông tin và Thư viện.

“Chương trình Tây Nguyên 2016 – 2020” là chương trình tiếp nối “Chương trình Tây Nguyên 3” giai đoạn 2011 - 2015 nhằm hoàn thiện chuyển giao các kết quả khoa học đã nghiên cứu thành công vào thực tiễn. Trong Chương trình, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã giao chủ trì nhiệm vụ khoa học cho nhiều trường đại học cả nước, trong đó có sự tham gia tích cực của Trường Đại học Tây Nguyên và Trường Đại học Đà Lạt.

Với đề tài “Hoàn thiện và chuyển giao mô hình tích hợp Thư viện điện tử và Atlas điện tử Tây Nguyên phục vụ quản trị và truyền thông CSDL khoa học công nghệ” (Đề tài mã số TN18/C05) do TS. NCVCC Nguyễn Đình Kỳ, Phó chủ nhiệm Chương trình Tây Nguyên 2016 - 2020 làm chủ nhiệm đề tài. Nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học và đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ cho các Viện nghiên cứu và các trường đại học trên địa bàn khu vực Tây Nguyên, Chương trình Tây Nguyên 2016 – 2020 đã thực hiện thành công hàng chục mô hình thực địa, hàng trăm bản đồ và hàng vạn dữ liệu khoa học thuộc các lĩnh vực khoa học tự nhiên - phòng tránh thiên tai, khoa học xã hội, an ninh - quốc phòng và khoa học công nghệ ứng dụng để chuyển giao cho Trường Đại học Tây Nguyên nhằm phục vụ công tác đào tạo và nghiên cứu, phục vụ cho sự phát triển của Tây Nguyên.

Tại lễ Chuyển giao, đại diện Văn phòng Chương trình Tây Nguyên 2016 - 2020 đã bàn giao cho Trường Đại học Tây Nguyên một số thiết bị, phần mềm, cơ sở dữ liệu, hướng dẫn đào tạo và kết nối hệ thống, tra cứu tìm kiếm theo địa chỉ: http://atlastaynguyen3.vn

Ký kết chuyển giao tại Trường Đại học Tây Nguyên

Lễ Chuyển giao mô hình cơ sở dữ liệu GIS, Thư viện điện tử của Chương trình Tây Nguyên 2016 – 2020 cho Trường Đại học Tây Nguyên có ý nghĩa rất lớn đối với giảng viên, sinh viên, sinh viên cao học, học sinh của Nhà trường trong việc tiếp cận các kết quả nghiên cứu. Đây là nguồn tài liệu vô cùng quý giá giúp Nhà trường bổ sung vào nguồn tài liệu của Thư viện Trường.

Các thành viên tham gia Lễ ký kết chuyển giao chụp hình lưu niệm

Trung tâm Thông tin