Thực hiện Quyết định số 3268/QĐ-BGDĐT ngày 29/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm, luân chuyển công chức, viên chức giữ chức vụ quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo; căn cứ Nghị quyết số 54-NQ/BCSĐ ngày 30/01/2019 của Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác cán bộ Trường Đại học Tây Nguyên, sáng ngày 24 tháng 5 năm 2019, Trường Đại học Tây Nguyên long trọng tổ chức lễ Công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng Trường, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Nguyên Nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Tham dự lễ Công bố và trao Quyết định, về phía Bộ Giáo dục và Đào tạo có đồng chí Nguyễn Văn Phúc – Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng – Thứ trưởng, đồng chí Lê Thị Thanh Nhàn – Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ - Ủy viên Ban Cán sự Đảng, đồng chí Vũ Thanh Bình – Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường cùng các đồng chí trong Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo; về phía Tỉnh Đắk Lắk có đồng chí Lê Năng Hảo – Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, đồng chí H Yim K Đók – Tỉnh ủy viên – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk; về phía Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Đắk Lắk có ông Vương Hồng Lĩnh – Giám đốc Agribank Đắk Lắk, bà Nguyễn Thị Phượng – Giám đốc Agribank Phòng Giao dịch Đại học Tây Nguyên; về phía Công an Tỉnh Đắk Lắk có Đại tá Nguyễn Hữu Lương – Trưởng phòng An ninh Chính trị Nội bộ - Công an Tỉnh Đắk Lắk; về phía Khối thi đua số 11 có thầy Hoàng Minh Cương – Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk, thầy Ralan Vonga – Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên, Đại tá Lương Đình Thanh – Phó Hiệu trưởng Trường Văn hóa 3 – Bộ Công an; ông Nguyễn Đặng Quốc Nam – Phó Giám đốc VNPT Đắk Lắk; ông Đào Duy Hiệp – Phó Giám đốc Chi nhánh Viettel Đắk Lắk; ông Đỗ An Dương – Phó Giám đốc Công ty Bảo Việt Đắk Lắk; bà Nguyễn Thị Tuyết Vy – Phó Giám đốc Công ty Bảo hiểm PJico; TS. Nguyễn Tiến Đạt – Giảng viên Cao cấp – Chủ tịch Hội Cựu Giáo chức Trường Đại học Tây Nguyên; đồng chí Phạm Đông Thanh – Giám đốc Công ty TNHH vận tải Ô tô An Phước - Chủ tịch Hội doanh nhân trẻ Tỉnh Đắk Lắk;

Về phía Trường Đại học Tây Nguyên có TS. Nguyễn Thanh Trúc – Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng, các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Hội đồng Trường, Trưởng – Phó các đơn vị trực thuộc; các đồng chí trong BCH Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh, Hội Cựu Giáo chức, Chủ tịch Hội Sinh viên; các đồng chí Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Công đoàn bộ phận, Trưởng ban Thanh tra nhân dân, Trưởng – Phó các Bộ môn; các đồng chí là Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Giảng viên Chính; NCS và Lớp trưởng các lớp Sau Đại học; đại diện sinh viên là Lớp trưởng, Bí thư Chi đoàn.

TS. Nguyễn Tuấn Hùng – Trưởng phòng Hành chính – Tổng hợp tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tại buổi lễ

Các tiết mục văn nghệ đặc sắc chào mừng đến từ Đội Văn nghệ xung kích Trường Đại học Tây Nguyên mở đầu buổi lễ

Tại buổi lễ, GS.TS. Lê Thị Thanh Nhàn – Ủy viên Ban Cán sự Đảng – Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ - Bộ Giáo dục và Đào tạo Công bố các Quyết định về việc Thành lập Hội đồng Trường; bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng Trường, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Nguyên Nhiệm kỳ 2018 - 2023, cụ thể:

Quyết định số 1119/QĐ-BGDĐT ngày 24 tháng 4 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Thành lập Hội đồng Trường – Trường Đại học Tây Nguyên nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Quyết định số 1120/QĐ-BGDĐT ngày 24 tháng 4 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc bổ nhiệm ông Lê Đức Niêm – Trưởng khoa Kinh tế - Trường Đại học Tây Nguyên giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Trường - Trường Đại học Tây Nguyên nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Quyết số 366/QĐ-BGDĐ của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc bổ nhiệm lại ông Trần Trung Dũng giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Nguyên đến thời điểm hết tuổi làm công tác quản lý theo quy định của Nhà nước.

Quyết số 367/QĐ-BGDĐ của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc bổ nhiệm lại ông Y Trou Aliô giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Nguyên đến thời điểm hết tuổi làm công tác quản lý theo quy định của Nhà nước.

Quyết số 368/QĐ-BGDĐ của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Nam giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Nguyên nhiệm kỳ 2018 – 2023.

GS.TS. Lê Thị Thanh Nhàn – Ủy viên Ban Cán sự Đảng – Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ - Bộ Giáo dục và Đào tạo Công bố các Quyết định về việc Thành lập Hội đồng Trường; bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng Trường, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Nguyên Nhiệm kỳ 2018-2023

Đồng chí Nguyễn Văn Phúc – Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng – Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo trao Quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng Trường nhiệm kỳ 2018-2023 cho đồng chí Lê Đức Niêm

Đồng chí Nguyễn Văn Phúc – Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng – Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng hoa cảm ơn đồng chí Ngô Đình Quốc – Chủ tịch Hội đồng Trường Nhiệm kỳ 2012 – 2018 và tặng hoa chúc mừng đồng chí Lê Đức Niêm – Chủ tịch Hội đồng Trường Nhiệm kỳ 2018 - 2023

Đồng chí Nguyễn Văn Phúc – Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng – Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo trao các Quyết định bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng và tặng hoa chúc mừng cho đồng chí Trần Trung Dũng, đồng chí Y Trou Aliô và đồng chí Nguyễn Văn Nam

Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng chí Nguyễn Văn Phúc – Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng – Thứ trưởng nhiệt liệt chúc mừng Trường Đại học Tây Nguyên đã kiện toàn bộ máy của Hội đồng Trường và Ban Giám hiệu Nhà trường Nhiệm kỳ 2018 – 2023. Đồng chí nhấn mạnh, đây là nhiệm kỳ có nhiều sự thay đổi, mở ra rất nhiều cơ hội cũng như thách thức và đồng chí Thứ trưởng tin tưởng rằng với những nỗ lực, quyết tâm cao độ và tình thần đoàn kết, các đồng chí trong Hội đồng Trường và Ban Giám hiệu Trường Đại học Tây Nguyên sẽ tiếp tục phát huy những thế mạnh và tiếp tục phấn đấu, hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ; xây dựng đội ngũ cán bộ và nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực Tây Nguyên và cả nước đặc biệt là tỉnh Đắk Lắk trong quá trình thực hiện CNH – HĐH đất nước.

Đồng chí Nguyễn Văn Phúc – Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng – Thứ trưởng Bộ Giáo dục phát biểu chúc mừng và chỉ đạo tại buổi lễ

Trong lời phát biểu nhận nhiệm vụ, PGS.TS. Lê Đức Niêm – Chủ tịch Hội đồng Trường nhiệm kỳ 2018 – 2023 đại diện cho các đồng chí được bổ nhiệm gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Ban Cán sự Đảng và Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, các Vụ chức năng đã tín nhiệm và bổ nhiệm để các đồng chí có được vinh dự như ngày hôm nay; đồng chí gửi lời cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo và hỗ trợ của Tỉnh ủy Đắk Lắk, Ủy ban Nhân dân Tỉnh Đắk Lắk, đồng chí Bí thư Đảng ủy, các đồng chí lãnh đạo nhiệm kỳ 2018 – 2023, các đồng chí Đảng ủy viên, thành viên Hội đồng Trường, các cán bộ chủ chốt và toàn thể cán bộ viên chức Trường. Trên cương vị mới, các đồng chí thể hiện quyết tâm mang hết trí tuệ, sức lực, xây dựng tinh thần đoàn kết, cùng tập thể lãnh đạo của Nhà trường thực hiện tốt sứ mạng, tầm nhìn của Trường Đại học Tây Nguyên, cùng nhau vun đắp những giá trị cốt lõi đã được xác định.

Đồng chí H Yim K Đók – Tỉnh ủy viên – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk tặng hoa chúc mừng Chủ tịch Hội đồng Trường và các đồng chí Phó Hiệu trưởng

Đồng chí Nguyễn Thanh Trúc – Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Nguyên tặng hoa chúc mừng Chủ tịch Hội đồng Trường và các đồng chí Phó Hiệu trưởng

Đại biểu tại buổi lễ chụp hình lưu niệm với các đồng chí được bổ nhiệm

Trong lễ Công bố và trao Quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Hội đồng Trường và các Phó Hiệu trưởng nhận được rất nhiều những lẵng hoa tươi thắm và lời chúc mừng từ các đơn vị, tổ chức, các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Trường, các cá nhân gửi tặng. Đây chính là nguồn động viên, khích lệ tinh thần lớn lao đối với các đồng chí được bổ nhiệm nói riêng và cho Trường Đại học Tây Nguyên nói chung. Nhiệm kỳ mới 2018 – 2023 của Trường Đại học Tây Nguyên mở ra rất nhiều cơ hội và thách thức. Toàn thể CBVC và HSSV sẽ chung sức, đoàn kết, phấn đấu xây dựng Trường phát triển mạnh mẽ ở tầm cao mới nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu: “Xây dựng Trường Đại học Tây Nguyên thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của vùng Tây Nguyên và khu vực tam giác phát triển Việt Nam – Lào – Campuchia”.

Trung tâm Thông tin