Tập thể trường Mầm non Thực Hành và các con lớp Bụp non 1 và lớp Mầm, Chồi gửi đến Mẹ của bé lời chúc mừng nhân ngày của Mẹ.

Lời nhắn: "Mẹ ơi!  Con yêu mẹ nhất trên đời" là tất cả tình cảm các con trường Mầm non Thực hành 11-11 muốn gửi đến mẹ của mình bằng tất cả tình yêu thương.