Ngày 01/11/2018, Đảng ủy, Ban giám hiệu Nhà trường đã có buổi làm việc với Hội Cựu giáo chức Trường Đại học Tây Nguyên.

Tham gia buổi làm việc, về phía Hội Cựu giáo chức Trường Đại học Tây Nguyên có Thầy TS. Nguyễn Tiến Đạt - Chủ tịch và các thành viên Ban chấp hành Hội; về phía Trường có TS. Nguyễn Thanh Trúc – Thường vụ Đảng ủy – Hiệu trưởng, PGS.TS. Trần Trung Dũng – Phó Bí thư Đảng ủy – Phó Hiệu trưởng, các đồng chí Thường vụ Công đoàn Trường, Lãnh đạo các đơn vị: P.CTCT&HSSV, P.TCCB, P.HCTH, P.KHTC.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Tiến Đạt - Chủ tịch Hội Cựu Giáo chức trường đã thông qua cơ cấu tổ chức, nội dung hoạt động, thành viên của Hội; đề xuất với Lãnh đạo Trường, Công Đoàn Trường và các đơn vị chức năng một số vấn đề liên quan đến hoạt động của Hội, nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Hội có hiệu quả hơn. Các thành viên của Hội mong muốn có những ý kiến, đề xuất, góp ý cùng với Lãnh đạo Trường và toàn thể CBVC trong toàn trường góp phần xây dựng Nhà trường vững mạnh hơn.

Thầy TS. Nguyễn Tiến Đạt - Chủ tịch Hội Cựu Giáo chức trường đã thông qua cơ cấu tổ chức, nội dung hoạt động, thành viên và đề xuất một số ý kiến.

Thay mặt Nhà trường, TS. Nguyễn Thanh Trúc – Hiệu trưởng Nhà trường đã báo cáo những kết quả đạt được của Nhà Trường trong suốt 41 năm qua và ghi nhận những đóng góp của Hội Cựu giáo chức đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển của Nhà trường. Nhà trường sẽ phối hợp, đồng hành cùng Hội bằng những hoạt động thiết thực để Hội trở thành một tổ chức trong Trường, tiếp tục đóng góp những ý kiến để Nhà trường ngày càng phát triển.

TS. Nguyễn Thanh Trúc phát biểu tại buổi làm việc

Chụp hình lưu niệm

Trung tâm Thông tin