1. Vào link https://www.ttn.edu.vn/khoinghiep/Presentation/index.html để đăng ký ý tưởng khởi nghiệp

2. Nhập các thông tin trong form đăng ký:

- Tiêu đề: nhập tên ý tưởng khởi nghiệp của bạn

- Mô tả: Nhập mô tả sơ lược ngắn gọn về ý tưởng đó

- Tác giả: nhập tên tác giả của ý tưởng

- Mã số sinh viên/cán bộ: Nhập mã số sinh viên hoặc cán bộ nếu là tác giả trong trường, nếu ngoài trường thì để trống.

- EmailĐiện thoại: nhập email và điện thoại của tác giả ý tưởng. Yêu cầu nhập chính xác để ban tổ chức liên hệ qua email và điện thoại này.

- Nội dung: nhập nội dung chi tiết ý tưởng. Nếu nội dung quá dài có thể để trống mục này và upload file pdf trong mục file đính kèm.

- File đính kèm: Upload file viết về nội dung chi tiết ý tưởng.

Lưu ý: upload file tối đa 8MB. Nếu sau khi ấn “Gởi bài” có thông báo lỗi do nhập thiếu mục hoặc mã xác nhận sai thì cần chọn lại file trước khi ấn “Gởi bài” lại.

- Mã xác nhận: nhập mã xác nhận theo ảnh phía trên. Có phân biệt chữ hoa chữ thường.

3. Nhấn “Gởi bài” để gửi ý tưởng. Nếu có thông báo thành công, ý tưởng của bạn đã được gửi đến ban tổ chức.

4. Ý tưởng của bạn sẽ được ban tổ chức duyệt và kiểm tra nội dung. Sau khi được duyệt sẽ hiện trong danh sách ý tưởng

https://www.ttn.edu.vn/khoinghiep/Presentation/ShortContent/id/1.html