Được sự cho phép của Lãnh đạo trường, Phòng Khoa học và Quan hệ quốc tế

Ban chủ nhiệm đề tài: "Ảnh hưởng của các mức thức ăn tinh hỗn hợp khác nhau đến hiệu quả nuôi vỗ béo bò lai F1 (Drought Master x Laisind) tại Thành phố Buôn Ma Thuột"

Thời gian: 9h30 ngày 9 tháng 12 năm 2019

Địa điểm: VP Bộ môn Ngoại sản ký sinh (Tầng 1 nhà thí nghiệm Nông Lâm)

Kính mời các cán bộ, sinh viên có quan tâm đến tham dự.

Trân trọng