Vinaora Nivo Slider 3.x

Ngày 03 và 04/12/2022, Trường Đại học Tây Nguyên đã tổ chức Bảo vệ luận văn thạc sĩ cho các học viên cao học Toán Giải tích K2020. Sau 02 năm học tập và nghiên cứu tại Trường, đến nay các học viên của lớp cao học Toán Giải tích K2020 đã hoàn thành chương trình đào tạo và đã bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ.

Trường Đại học Tây Nguyên bắt đầu tuyển sinh đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Toán Giải tích từ năm 2013, đến nay đã có 08 khóa hoàn thành chương trình đào tạo, 01 khóa đang theo học và 01 khóa vừa mới tuyển sinh.

Khoa KHTN&CN xin chúc mừng Bộ môn Toán đã hoàn thành tốt nhiệm vụ đào tạo sau đại học. Đặc biệt, Khoa xin chúc mừng 22 học viên đã bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ trong dịp này.

Học viên chụp ảnh với quý thầy trong hội đồng

KHOA KHTN&CN