Vinaora Nivo Slider 3.x

Thông báo về tổ chức hội thảo (sinh hoạt học thuât) đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2021: Đánh giá thành phần loài của họ Bông (Malvaceae Juss., 1789) ở Vườn quốc gia Yok Don.

  1. Tên đề tài: Đánh giá thành phần loài của họ Bông (Malvaceae Juss., 1789) ở Vườn quốc gia Yok Don.
  2. Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Thị Thuỷ
  3. Người tham gia: Nguyễn Thị Thu và Nguyễn Hữu Kiên
  4. Thời gian tổ chức: 9h ngày 13 tháng 12 năm 2021.
  5. Địa điểm thực hiện: Phòng online (phần mềm Google Meet)
  6. Thành phần tham gia: Cán bộ của bộ môn Sinh học, cán bộ của khoa KHTN & CN, sinh viên ngành CNSH và học viên Cao học Sinh học thực nghiệm.