Vinaora Nivo Slider 3.x

Ngày 01 tháng 02 năm 2023 Hiệu trưởng Trường Đại học Tây nguyên đã ký Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh, sinh ngày 05/01/1977, tiến sĩ, giảng viên chính, phó Trường khoa Nông Lâm nghiệp, Trường Đại học Tây nguyên, giữ chức danh phó giáo sư ngành: Nông nghiệp, thuộc Bộ môn Khoa học đất và Cây trồng, khoa Nông Lâm nghiệp, Trường Đại học Tây nguyên nhiệm kỳ 5 năm từ 01/02/2023