Vinaora Nivo Slider 3.x

Trong 02 ngày, 05 và 06 tháng 11 năm 2020 tại nhà cộng đồng buôn Đrăng Phôk, Vườn quốc gia Yok Don (VQGYD); Trung tâm Bảo tồn Voi (TTBTV) Đắk Lắk; WWF Việt Nam và nhóm tư vấn chuyên môn của trường Đại học Tây Nguyên do TS. Cao Thị Lý là người thúc đẩy chính, đã làm việc với nhóm dân đại diện thuộc “Đội phản ứng nhanh” để xác định và phát triển các chỉ dẫn cho hoạt động phòng ngừa và giảm nhẹ HEC. Tham gia 02 ngày làm việc có các thành viên là cán bộ của VQG YD, TT BTV Đắk Lắk, Khu bảo tồn loài sinh cảnh Voi – Quảng Nam, lãnh đạo UBND xã Krông Na và các thành viên đội phản ứng nhanh, đại diện các hộ dân buôn Đrăng Phôk.

Các bên liên quan đã xác định tình trạng xung đột Voi – Người (HEC) và các biện pháp phòng ngừa; Đánh giá, xác định cách phòng ngừa HEC của từng khu vực/địa điểm; Phân tích nguồn lực của đội phản ứng nhanh/cộng đồng; Xác định những điểm cần được cải thiện/phát huy, bổ sung và điều kiện cần hỗ trợ; Dự kiến những hoạt động của đội phản ứng nhanh để phòng ngừa/giảm nhẹ HEC ở buôn Đrăng Phôk; Lập kế hoạch chiến lược trong phòng ngừa và giảm nhẹ HEC 2021 – 2025; Xác định những hoạt động cụ thể của đội phản ứng nhanh để phòng ngừa/giảm nhẹ HEC trong giai đoạn từ nay cho đến hết năm 2021.

Sau 02 ngày làm việc, 100% các thành viên là người dân của buôn tham gia tỏ ra rất hài lòng với kết quả đạt được.

Một số hình ảnh trong hoạt động thúc đẩy phát triển chỉ dẫn: