Vinaora Nivo Slider 3.x

Bộ môn Bảo vệ thực vật – Khoa Nông Lâm nghiệp sẽ tiến hành hội thảo (Sinh hoạt học thuật) các đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở bộ môn năm 2020. Kế hoạch cụ thể như sau:

- Thời gian: 8h00 sáng thứ 6, ngày 11/12/2020

- Địa điểm: Phòng thí  nghiệm trung tâm Khoa Nông Lâm nghiệp

- Nội dung hội thảo: Báo cáo kết quả đề tài cơ sở năm 2020 “Nghiên cứu các điều kiện môi trường ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của giống nấm rơm (Volvariella volvacea) Trong môi trường nhân nuôi dạng dịch thể".

Kính mời các quý vị đại biểu quan tâm đến lĩnh vực nghiên cứu của các đề tài tham dự hội thảo của chúng tôi.