Vinaora Nivo Slider 3.x

HỘI THẢO KHOA HỌC

“CÔNG BỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2021

VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2022” CỦA KHOA KHTN&CN

Thực hiện thông báo số 2264/TB-ĐHTN ngày 15/10/2021 của Hiệu Trưởng về việc xây dựng kế hoạch và tổ chức Hội thảo “Công bố kết quả nghiên cứu khoa học năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022”, được sự đồng ý của Lãnh đạo Trường, ngày 23/11/2021, Khoa KHTN&CN tổ chức Hội thảo Khoa học bằng hình thức trực tuyến. Mục đích của Hội thảo nhằm tổng kết, đánh giá các kết quả hoạt động KHCN năm 2021 và đề xuất phương hướng, giải pháp cho hoạt động KHCN năm 2022.

Về đại biểu mời tham dự, Khoa KHTN &CN vinh dự đón chào PGS. TS. Lê Đức Niêm – Phó Hiệu Trưởng Nhà Trường, TS. Nguyễn Đình Sỹ - Phó Phòng KH&QHQT.

Thành phần tham dự trong Khoa có TS. Nguyễn Văn Bồng- Trưởng Khoa KHTN&CN, TS. Phạm Hữu Khánh – Phó Trưởng Khoa KHTN&CN, Lãnh đạo các Bộ môn và hơn 50 đại biểu các nhà khoa học, các giảng viên và kỹ thuật viên của Khoa.

Ảnh Khai mạc Hội thảo

Mở đầu Hội thảo, TS. Nguyễn Văn Bồng thay mặt Lãnh đạo Khoa phát biểu khai mạc Hội thảo, trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động KHCN năm 2021 và Phương hướng hoạt động KHCN năm 2022.

Kết quả hoạt động KH&CN trong năm 2021 của Khoa như sau:

- Về đề tài nghiên cứu khoa học:

Nghiệm thu 01 đề tài cấp bộ, 01 đề tài Nafosted, 01 đề tài cấp Tỉnh; 02 đề tài cơ sở đã nghiệm thu vào tháng 10/2021; đang thực hiện 13 cấp cơ sở, cơ sở trọng điểm của cán bộ, đề tài sinh viên và dự kiến hoàn tất việc nghiệm thu trong tháng 12/2021.

Số đề tài khoa học được phê duyệt triển khai thực hiện từ năm 2022 gồm: 01 đề tài cấp Bộ, 01  đề tài cấp tỉnh, 08 đề tài cấp cơ sở trọng điểm, 27 đề tài cấp cơ sở của cán bộ, 12 đề tài của sinh viên.

- Công trình công bố trên các tạp chí (trong nước, quốc tế, Hội nghị, Hội thảo)

Có 73 bài báo đăng trên các tạp chí khoa học trong nước, 49 bài báo đăng trên các tạp chí khoa học quốc tế (trong đó có 44 đăng tạp chí thuộc danh mục ISI, 05 bài thuộc danh mục Scopus); nghiệm thu 04 giáo trình nội bộ, 07 sách tham khảo và  sách chuyên khảo và các loại ấn phẩm khác.

- Về Hội nghị Hội thảo:

Trong năm vừa qua khoa thực hiện 04 hội nghị, hội thảo khoa học, bao gồm: Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học lần thứ hai (25/5/2021), 02 hội thảo về đổi mới phương pháp giảng dạy và nâng cao chất lượng giảng dạy; hội thảo công bố kết quả nghiên cứu khoa học năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022.

Trong năm 2021 có 58 cán bộ của Khoa tham dự hội nghị hội thảo trong nước và 03 cán bộ tham gia hội nghị hội thảo quốc tế (theo hình thức trực tuyến). 

- Hoạt động Khoa học Công nghệ khác

Nhóm cán bộ và Sinh viên ngành SP Vật lý đăng ký tham gia Hội thi Sáng tạo kỹ thuật Tỉnh Đắk Lắk lần thứ VIII 2020-2021 đã đạt giải Nhì và được tuyển chọn tham gia Hội thi sáng tạo Kỹ thuật quốc gia năm 2021. Có 03 cán bộ thuộc bộ môn CNTT tham gia Tổ tư vấn Công nghệ thông tin của Nhà trường, triển khai xây dựng và vận hành hệ thống quản lý học tập LMS và 02 thành viên của BM CNTT tham gia vào công tác hỗ trợ giảng dạy trực tuyến và thi trực tuyến của Nhà trường.

Thay mặt lãnh đạo Trường, PGS. TS. Lê Đức Niêm- Phó Hiệu trưởng đã phát biểu chỉ đạo Hội thảo. Nội dung phát biểu đầy tâm huyết, thể hiện sự quan tâm sâu sắc đến hoạt động nghiên cứu khoa học của Khoa. Đặc biệt, phát biểu nhấn mạnh sự hợp tác NCKH liên ngành, phát triển các dự án khởi nghiệp, nghiên cứu khoa học gắn chất lượng đầu ra, phát triển năng lực của sinh viên.

Nội dung chính của Hội thảo được chia thành 02 phiên. Trong Phiên 1, các bộ môn Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, CNTT và CNKTMT đã  báo cáo tổng kết hoạt động KHCN năm 2021 và đề ra phương hướng KHCN năm 2022. Các báo cáo của từng bộ môn rất chất lượng, đã rút ra điểm mạnh, điểm tồn tại trong hoạt động KHCN của mình, chú trọng xác định rõ nhiệm vụ, đưa giải pháp thực hiện để vực dậy được tiềm năng nghiên cứu, thế mạnh của từng chuyên ngành, định hướng nghiên cứu liên ngành, xác định ý tưởng kịp thời cấp thiết của yêu cầu của thực tiễn, tiếp tục duy trì hợp tác quốc tế trong tình hình mới.

Phiên 2 là báo cáo kết quả nghiên cứu của các giảng viên trong Khoa. Trong phiên này, các thầy cô đã giới thiệu những kết quả nghiên cứu của mình trong thời gian qua. Sau mỗi báo cáo, mọi những người đã thảo luận sôi nổi, cởi mở và tâm huyết.

Hội thảo đã khơi gợi những ý tưởng và mang đến nhiều năng lượng mới để các giảng viên, nhà khoa học trong Khoa tiếp tục sáng tạo trong hoạt động giảng dạy và tiếp tục phấn đấu chinh phục những đỉnh núi Olympia trong nghiên cứu khoa học. Hội thảo đã thành công tốt đẹp, để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng toàn thể giảng viên, các nhà khoa học.

Hình ảnh Bế mạc Hội thảo

KHOA KHTN&CN