Vinaora Nivo Slider 3.x

Thông tin khoa hoc công nghệ

HỘI THẢO KHOA HỌC “CÔNG BỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2021 VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2022” CỦA KHOA KHTN&CN Thực hiện thông báo số 2264/TB-ĐHTN ngày 15/10/2021 của Hiệu Trưởng về việc xây dựng kế hoạch và tổ chức Hội thảo “ ...

Thứ bảy, 27 Tháng 11 2021

Thông báo

Thông báo về tổ chức hội thảo (sinh hoạt học thuât) đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2021: Nghiên cứu hoạt tính chống oxy của hợp chất lai hóa từ graphene và polyphenol bằng phương pháp hóa tính toán. Tên đề tài: Nghiên cứu hoạt tính chống oxy ...

Thứ hai, 27 Tháng 6 2022

Thông báo Sinh viên

THÔNG BÁO TUYỂN SINH Đối với công dân tốt nghiệp đại học ngoài ngành để đào tạo Văn bằng 2 tại Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân năm 2021 Có thông báo đính kèm  

Thứ tư, 10 Tháng 11 2021