Vinaora Nivo Slider 3.x

BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ

CHUYÊN NGÀNH VẬT LÝ LÝ THUYẾT VÀ VẬT LÝ TOÁN KHÓA 2020

Ngày 18/12/2022, Trường Đại học Tây Nguyên đã tổ chức Bảo vệ luận văn thạc sĩ cho các học viên cao học chuyên ngành Vật lý lý thuyết và vật lý toán Khóa 2020. Sau 02 năm học tập và nghiên cứu tại Trường, đến nay các học viên của lớp cao học học Vật lý lý thuyết và vật lý toán Khóa 2020 đã hoàn thành chương trình đào tạo và đã bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ.

Trường Đại học Tây Nguyên bắt đầu tuyển sinh đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Vật lý lý thuyết và vật lý toán từ năm 2019, đến nay đã có 02 khóa hoàn thành chương trình đào tạo, 01 khóa đang theo học và 01 khóa vừa mới tuyển sinh.

Khoa KHTN&CN xin chúc mừng Bộ môn Vật lý đã hoàn thành tốt nhiệm vụ đào tạo sau đại học. Đặc biệt, Khoa xin chúc mừng 10 học viên đã bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ trong dịp này.

Một số hình ảnh về buổi bảo vệ luận văn thạc sĩ:

KHOA KHTN&CN