Vinaora Nivo Slider 3.x

Thông báo về tổ chức hội thảo (sinh hoạt học thuật) đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2022: Tổng quát dạng lũy thừa thực của bất đẳng thức Young.

  1. Tên đề tài: Tổng quát dạng lũy thừa thực của bất đẳng thức Young.
  2. Chủ nhiệm đề tài: Phạm Thị Phương Trang
  3. Người tham gia: Hồ Xuân Thiên Bá
  4. Thời gian tổ chức: 15h ngày 10 tháng 5 năm 2022.
  5. Địa điểm thực hiện: Phòng 8.1.4, trường Đại học Tây Nguyên
  6. Thành phần tham gia: Cán bộ của bộ môn Toán học, cán bộ của khoa KHTN & CN, sinh viên ngành Sư phạm Toán.