Vinaora Nivo Slider 3.x

Thông báo về tổ chức hội thảo (sinh hoạt học thuật) đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2021: Khảo sát một số yếu tố ảnh hưởng đến quy trình thực hiện tiêu bản cố định phục vụ cho bài thực hành phân bào nguyên nhiễm

  1. Tên đề tài: Khảo sát một số yếu tố ảnh hưởng đến quy trình thực hiện tiêu bản cố định phục vụ cho bài thực hành phân bào nguyên nhiễm
  2. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Phạm Thị Phương
  3. Thời gian tổ chức:            11h00 ngày 13 tháng 12 năm 2021
  4. Địa điểm thực hiện:         Phòng Online (phần mềm Google Meet)
  5. Thành phần tham gia:    Cán bộ Bộ môn Sinh học và Khoa KHTN&CN