Vinaora Nivo Slider 3.x

Chiều ngày 12/01/2024, tại trường Đại học Nông Lâm – Đại học Huế. Cô Trần Thị Huế - Giảng viên Khoa Nông Lâm nghiệp – Trường Đại học Tây nguyên đã bảo vệ thành công luận án Tiến sỹ cấp cơ sở ngành Bảo vệ thực vật.

Chúc mừng nghiên cứu sinh Trần Thị Huế.