Vinaora Nivo Slider 3.x

KHOA NÔNG LÂM NGHIỆP - TRƯỜNG ĐH TÂY NGUYÊN XIN TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO:

Tổ chức lớp tập huấn thiết kế khóa học trực tuyến mở - MOOC - Trong khuôn khổ các hoạt động của dự án “Tăng cường giáo dục về Biến đổi khí hậu vì sự phát triển bền vững ở Việt Nam – CLIDEV”

Mục tiêu khóa học: Nhằm giúp các giảng vên làm quen và thực hiện việc thiết kế bài giảng trên nền tảng Moodle để bổ sung tiếp cận mới trong phương pháp giảng dạy, đặc biệt là giảng dạy trực tuyến.

Liên hệ đăng ký tham gia: ThS. Hồ Đình Bảo

0935331551

hdbao@ttn.edu.vn