Vinaora Nivo Slider 3.x

Căn cứ tiến độ thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2021

Bộ môn Bảo vệ thực vật tổ chức hội thảo/sinh hoạt học thuật cho các đề tài: 1)"Điều tra và đánh giá khả năgn phòng trừ sâu keo mùa thu Spodopteran frugiperda Smith hại cây ngô của một số loài thiên địch tại huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk" của chủ nhiệm đề tài ThS. Trần Thị Lệ Trà và 2) "Thử nghiệm một số chủng nấm kí sinh công trùng trong phòng trừ sinh học loài rệp sáp chính hại rễ cây hồ tiêu tịa Đắk Lắk" của chủ nhiệm đề tài ThS. Trần Thị Huế.

Thời gian: 8h00 (đề tài 1) và 9h00 (đề tài 2) ngày 27 tháng 11 năm 2021

Địa điểm hội thảo: Bộ môn Bảo về thực vật kết hợp online (http://meet.google.com/yyd-oviv-bbx)

Trân trọng kính mời quý thầy cô, nhà nghiên cứu quan tâm đến lĩnh vực nghiên cứu tham gia hội thảo