Vinaora Nivo Slider 3.x

Theo kế hoạch công tác và chương trình năm học 2019 - 2020, trường Đại học Tây Nguyên đã tổ chức lễ tốt nghiệp và trao bằng Tiến sĩ cho các Nghiên cứ sinh Khoa học cây trồng K1 vào ngày 03/7/2020. Trong đợt này, Khoa Nông Lâm nghiệp có 05 NCS đã được nhận bằng Tiến sĩ là: TS. Đỗ Thị Kiều An, TS. Nguyễn Văn Bắc, TS. Nguyễn Hữu Luận, TS. Nguyễn Bạch Mai và TS. Tôn Thất Trí.

 

05 Tân Tiến sĩ Khoa học cây trồng K1 chụp hình lưu niệm với Lãnh đạo trường

Đây là các NCS đầu tiên của trường được đào tạo và công nhận học vị, cấp bằng tiến sĩ. Đánh dấu một mốc son mới trong công tác đào tạo, giáo dục của trường Đại học Tây Nguyên, tạo tiền đề để mở rộng thêm các hoạt động đào tạo của trường, góp phần bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực Tây Nguyên nói riêng và cả nước nói chung.

Lãnh đạo trường, lãnh đạo khoa Nông Lâm nghiệp và cán bộ, viên chức khoa Nông Lâm nghiệp chúc mừng các tân tiến sĩ năm 2020

 

Lãnh đạo trường trao bằng và tặng hoa chúc mừng TS. Đỗ Thị Kiều An

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lãnh đạo trường trao bằng và tặng hoa chúc mừng TS. Nguyễn Văn Bắc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lãnh đạo trường trao bằng và tặng hoa chúc mừng TS. Nguyễn Hữu Luận

Lãnh đạo trường trao bằng và tặng hoa chúc mừng TS. Nguyễn Bạch Mai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lãnh đạo trường trao bằng và tặng hoa chúc mừng TS. Tôn Thất Trí