Vinaora Nivo Slider 3.x

Ngày 30 tháng 06 năm 2020, Trường Đại học Tây Nguyên đã tổ chức Hội đồng đánh giá cấp cơ sở đề tài Bộ "Xác định cơ cấu cây trồng và kỹ thuật canh tác phù hợp nhằm giảm thiểu thiệt hại do voi gây ra ở  khu vực có xung đột Voi - Người, trong vùng đệm Vườn quốc gia Yok Don, tỉnh Đắk Lắk", mã số: B2018 - TTN02, Chủ nhiệm đề tài: TS. Cao Thị Lý, cùng tham gia đề tài có các thành viên gồm: TS. Võ Hùng, ThS. Nguyễn Công Tài Anh, ThS. Đỗ Khánh Dâng ThS. Hồ Đình Bảo, ThS. Phạm Đoàn Phú Quốc, KS. Hoàng Trọng Khánh, TS. Nguyễn Văn Minh, ThS, Nguyễn Thị Hương Cẩm.

Đề tài được đánh giá Đạt với số phiếu 7/7 (100%). Hội đồng cũng đã chỉ ra một số ưu điểm và một số điểm cần chỉnh sửa.

- Ưu điểm: Đề tài có ý nghĩa thực tiển cao nhằm tìm ra giải pháp thích hợp để người dân yên tâm canh tác trên các diện tích có Voi xuất hiện và không làm hại đến Voi. Đề tài đã sử dụng phương pháp tiếp cận có sự tham gia kết hợp trình diễn các mô hình thử nghiệm nhằm tìm ra loài cây trồng phù hợp với tạp quán canh tác của người dân địa phương và voi không ưa thích. Đây cũng là một đề tài phức tạp liên quan đến động vật hoang dã, cây trồng nông nghiệp, sinh kế và an ninh xã hội.

- Một số điểm cần sửa đổi bổ sung: Bổ sung kết quả theo dõi sự xuất hiện của voi trong các mô hình thử nghiệm, Sắp xếp lại các phương pháp theo nội dung nghiên cứu, mã hóa các mô hình thử nghiệm theo loại mô hình mà không theo tên loài cây dài ngày, Nêu rõ khái niệm "Kỹ thuật canh tác phù hợp" đối với các loại cây trồng trong nghiên cứu, sắp xếp các kết quả nghiên cứu để đảm bảo tính thống nhất từ Nội dung - Phương pháp - Kết quả nghiên cứu.

Một số hình ảnh Hội đồng đánh giá