Vinaora Nivo Slider 3.x

Bộ môn Quản lý TNR&MT – Khoa Nông Lâm nghiệp sẽ tiến hành hội thảo (Sinh hoạt học thuật) các đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở bộ môn năm 2020. Kế hoạch cụ thể như sau:

- Thời gian: 14h00 Chiều thứ 7, ngày 07/12/2020

- Địa điểm: Bộ môn Quản lý TNR&MT – Khu nhà thí nghiệm khoa Nông Lâm nghiệp

- Nội dung hội thảo: Báo cáo kết quả đề tài cơ sở năm 2020 “Phân tích khả năng thấm nước của đất và thảm mục rừng lá rộng thường xanh Vườn quốc gia Chư Yang Sin, tỉnh Đắk Lắk".

Kính mời các quý vị đại biểu quan tâm đến lĩnh vực nghiên cứu của các đề tài tham dự hội thảo của chúng tôi.