Vinaora Nivo Slider 3.x

Bộ môn Khoa học đất và cây trồng – Khoa Nông Lâm nghiệp sẽ tiến hành hội thảo (Sinh hoạt học thuật) của các đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở của các cán bộ năm 2020. Kế hoạch cụ thể như sau:

- Thời gian: 8h00 Sáng thứ 2, ngày 07/12/2020 Và 14h00 chiều thứ 3 ngày 8/12/2020

- Địa điểm: Bộ môn KH Đất và Cây trồng – Khu nhà thí nghiệm khoa Nông Lâm nghiệp

- Nội dung hội thảo: Báo cáo kết quả đề tài cơ sở năm 2020 “Ảnh hưởng của phân xanh từ lạc dại (Pinto peanut) đến sinh trưởng, phát triển và năng suất rau cải ngọt CN-05 tại Trường Đại học Tây Nguyên” và đề tài “Điều tra đặc điểm vi sinh vật (Vi khuẩn, xạ khuẩn, nấm mốc) đất rừng khộp tại huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk".

Kính mời các quý vị đại biểu quan tâm đến lĩnh vực nghiên cứu của các đề tài tham dự hội thảo của chúng tôi.