Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

         THÔNG BÁO

                (Về việc tổ chức Hội thảo đề tài khoa học cấp Bộ)        

         Hội thảo đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2022: "Thực trạng và phương hướng, giải pháp phát triển nguồn nhân lực đồng bào dân tộc ít người cho vùng Tây Nguyên trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0" - chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Thanh Trúc sẽ được tổ chức vào ngày 28/9/2023, tại Phòng 2.1, Nhà Điều hành trung tâm của Trường Đại học Tây Nguyên.

        Kính mời quý Khách mời, Giảng viên Khoa Kinh tế, nhóm nghiên cứu các anh chị và sinh viên quan tâm đến tham dự.