Vinaora Nivo Slider 3.x

Thông báo cán bộ

Khoa Nông Lâm nghiệp, Trường Đại học Tây Nguyên sẽ tổ chức nghiệm thu đề tài cấp cơ sở năm 2022 như sau: 1) " Ứng dụng ảnh vệ tinh đa thời gian trong phát hiện thay đổi thảm phủ rừng tại tỉnh Đắk Nông" của chủ nhiệm đề tài ThS. Cao Thị Hoài 2) ...

Thứ năm, 22 Tháng 12 2022

Thông báo sinh viên

THÔNG BÁO Về việc tổ chức Hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa Lãnh đạo Trường, Lãnh đạo các đơn vị với đại biểu sinh viên năm học 2020 - 2021 Có thông báo đính kèm

Thứ ba, 01 Tháng 12 2020