Công văn

Văn bản chỉ đạo

Đoàn - Hội

Thông báo

THÔNG BÁO Về việc xây dựng quy trình xử lý công việc và giải quyết thủ tục hành chính tại các đơn vị thuộc Trường Đại học Tây Nguyên Có thông báo đính kèm

Thứ ba, 05 Tháng 11 2019

Thông báo sinh viên

QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận kết quả học tập học phần Tiếng Anh của sinh viên Có quyết định đính kèm

Thứ sáu, 25 Tháng 10 2019

Thông báo học viên - NCS

Luận án tiến sĩ "Nghiên cứu ảnh hưởng của một số chủng vi khuẩn nội sinh chọn lọc đến sinh trưởng, phát triển cây cà phê vối” của NCS Đỗ Thị Kiều An Có luận án đính kèm

Thứ ba, 12 Tháng 11 2019
Hide Main content block
Thời khóa biểu - Lịch tuần - Tuyển dụng - Ba công khai

TNU Trường ĐH Tây Nguyên

Thời khóa biểu

- Cán bộ

- Sinh viên

Đăng ký tín chỉ

- Đăng ký tín chỉ

 

Hình ảnh

Tin tức

Ngày hội “Culture ...

Hướng tới kỷ niệm 42 năm Ngày thành lập ...

Làm việc với Đoàn ...

Chiều ngày 07/11/2019, tại phòng 2.3 tòa nhà ...

Lễ Công bố và trao ...

Sáng ngày 07/11/2019, tại phòng 2.3 - Nhà ...