Hội đồng Giáo sư cơ sở

THÔNG TƯ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư nhà nước, các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở ban hành kèm theo Thông tư số 04/2019/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2019 ...

Thứ hai, 23 Tháng 3 2020
Hide Main content block
Thời khóa biểu - Lịch tuần - Tuyển dụng - Ba công khai

TNU Trường ĐH Tây Nguyên

Thời khóa biểu

- Cán bộ

- Sinh viên

Đăng ký tín chỉ

- Đăng ký tín chỉ

 

Hình ảnh

Tin tức

Đại hội đại biểu ...

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/05/2019 ...

Kỷ niệm ngày ...

Ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7 hằng năm là ...

Lễ trao bằng Thạc ...

Chiều ngày 24 tháng 07 năm 2020, Trường Đại ...