Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Chiều ngày 20/01/2019, Trường Đại học Tây Nguyên đã tổ chức Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh (NCS) Tôn Thất Trí, chuyên ngành Khoa học cây trồng, mã số: 62.62.01.10 với đề tài: “Nghiên cứu chế độ phân bón thích hợp cho giống điều ghép cao sản AB29 trên nền đất nâu đỏ và đất xám ở khu vực Đông Nam Bộ”.

Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Trường có mặt 07/07 thành viên theo quyết định số: 2553/QĐ-ĐHTN-ĐTSĐH ngày 05 tháng 12 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Nguyên, gồm:

TT

Họ và tên, chức danh, học vị

Cơ quan công tác

Trách nhiệm

trong Hội đồng

1

GS.TS Trần Văn Minh

Trường Đại học Nông Lâm Huế

Chủ tịch

2

PGS.TS. Nguyễn Văn Nam

Trường Đại học Tây Nguyên

Thư ký

3

PGS.TS. Nguyễn Thế Hùng

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Phản biện 1

4

PGS.TS Trình Công Tư

TTNC Đất, PB và MT Tây Nguyên

Phản biện 2

5

TS. Trần Văn Thủy

Trường Đại học Tây Nguyên

Phản biện 3

6

TS. Trương Hồng

Viện KHKT LNL Tây Nguyên

Ủy viên

7

TS. Trần Ngọc Duyên

Trường Đại học Tây Nguyên

Ủy viên

Đến dự lễ bảo vệ có PGS.TS. Phan Văn Trọng – Trưởng phòng Đào tạo sau Đại học, PGS.TS Nguyễn Văn Nam - Trưởng khoa Nông lâm nghiệp, TS. Cao Thị Lý – Phó Trưởng khoa Nông Lâm nghiệp, các thành viên Hội đồng, các cán bộ giảng viên của Khoa và các NCS chuyên ngành Khoa học cây trồng.

Luận án:“Nghiên cứu chế độ phân bón thích hợp cho giống điều ghép cao sản AB29 trên nền đất nâu đỏ và đất xám ở khu vực Đông Nam Bộ”của NCS Tôn Thất Trí do PGS.TS. Phan Văn Tân và TS. Tôn Nữ Tuấn Nam hướng dẫn khoa học.

Dưới sự chủ trì của GS.TS Trần Văn Minh – Trường Đại học Huế - Chủ tịch Hội đồng, Hội đồng đã thông qua lý lịch khoa học, thành tích nghiên cứu, quá trình học tập và kết quả nghiên cứu khoa học của NCS Tôn Thất Trí trong suốt quá trình thực hiện đề tài, các thành viên Hội đồng đánh giá cao những kết quả nghiên cứu học tập và những nỗ lực của NCS trong thời gian qua.

Sau khi nghe nghiên cứu sinh trình bày luận án và trả lời các câu hỏi của các thành viên Hội đồng. Hội đồng đã thảo luận và thống nhất: hình thức và nội dung của Luận án đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một luận án Tiến sĩ, chuyên ngành Khoa học cây trồng, với số phiếu tán thành là 07/07. Hội đồng nhất trí và chúc mừng NCS Tôn Thất Trí bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ cấp Trường.

Một số hình ảnh buổi bảo vệ luận án

GS.TS. Trần Văn Minh - Chủ tịch hội đồng điều hành buổi lễ

PGS.TS. Phan Văn Trọng – Trưởng phòng Đào tạo sau Đại học thông qua Lý lịch khoa học của NCS Tôn Thất Trí

NCS Tôn Thất Trí bảo vệ luận án trước Hội đồng

Các thành viên Hội đồng phản biện và đặt câu hỏi cho NCS

PGS.TS. Trần Văn Thủy và TS. Tôn Nữ Tuấn Nam hướng dẫn khoa học

Toàn cảnh buổi lễ

Lãnh đạo Khoa Nông Lâm tặng lịch cho Hội đồng chấm luận án và NCS

NCS. Tôn Thất Trí tặng hoa cho PGS.TS. Phan Văn Trọng

NCS. Tôn Thất Trí tặng hoa cho giáo viên hướng dẫn

NCS. Tôn Thất Trí tặng hoa cảm ơn Hội đồng

Trung tâm Thông tin