Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Để sử dụng hệ thống mạng wifi VNPT VINAPHONE và FREE S-WIFI đề nghị các bạn thực hiện như sau:

1.Truy cập hệ thống mạng wifi VNPT VINAPHONE

Bước 1: Chọn sóng wifi VNPT VINAPHONE

Bước 2: Chờ hệ thống xuất hiện màn hình đăng nhập

   

 Bước 3:

   

Chọn here để đăng nhập thành công

2. Truy cập hệ thống mạng wifi Free S-Wifi

Bước 1: Chọn kết nối sóng wifi Free S-Wifi

             Kê khai thông tin Họ tên – Năm Sinh, …

Bước 2: Xuất hiện màn hình như hình dưới đây

   

Bạn Chọn Nhấn vào Internet để bắt đầu truy cập