Vinaora Nivo Slider 3.x

Kết quả Hội thảo đề tài KHCN năm 2020

 1. Thời gian và địa điểm

Thời gian: Từ 14 h đến 16h  ngày 1 tháng 12 năm 2020

Địa điểm: Văn phòng bộ môn Điều Dưỡng

2. Thành phần, nội dung

2.1 Thành phần

Chủ trì: ThS. Vũ Thị Thu Hường

Thư kí: ThS. Trần Thị Kiều Trinh

Giảng viên và sinh viên khoa Y Dược

2.2 Nội dung

Tổ chức góp ý cho Thạc sỹ Phan Thị Huyền Trang về đề tài KHCN cấp cơ sở năm 2020: ” Sự tuân thủ điều trị của bệnh nhân bị tăng huyết áp đang điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Trường Đại học Tây Nguyên năm 2020”

Giảng viên Phan Thị Huyền Trang – chủ nhiệm đề tài đã trình bày trước hội thảo nội dung của đề tài, cụ thể như sau:

Tăng huyết áp (THA) là một trong những bệnh mạn tính phổ biến trong cộng đồng và là yếu tố nguy cơ hàng đầu của các bệnh tim mạch và nguy cơ tử vong trên toàn thế giới. Việc không tuân thủ điều trị trong bệnh THA có thể dẫn đến nhiều biến chứng nghiêm trọng. Đề tài này được thực hiện nhằm mô tả sự tuân thủ trong điều trị THA và xác định các yêu tố liên quan đến sự tuân thủ này của bệnh nhân (BN) THA đang điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Trường Đại học Tây Nguyên.

Đây  là một nghiên cứu mô cắt ngang (n = 405) về sự tuân thủ điều trị của BN THA đang điều trị ngoại trú tại khoa Khám -Bệnh viện trường Đại học Tây Nguyên năm 2020 với mục tiêu: Xác định tỉ lệ tuân thủ điều trị và một số yếu tố liên quan đến sự tuân thủ điều trị của bệnh nhân tăng huyết áp đang điều trị ngoại trú tại khoa Khám- Bệnh viện Trường Đại học Tây Nguyên năm 2020

Các giảng viên và sinh viên tham dự Hội thảo trao đổi, thảo luận và đóng góp ý kiến cho nội dung tham luận và đề tài: Kết quả nghiên cứu được trình bày rõ ràng, đầy đủ, phản ánh được thực trạng tuân thủ điều trị của bệnh nhân tăng huyết áp đang điều trị ngoại trú tại Khoa Khám – Bệnh viện Trường Đại học Tây Nguyên. Các đề xuất phù hợp với tình hình điều trị và chăm sóc bệnh nhân tại Bệnh viện Trường Đại học Tây Nguyên. Các biện pháp đều hướng tới nâng cao tỷ lệ tuân thủ điều trị tăng huyết áp và từ đó năng cao kết quả điều trị tăng huyết áp cho bệnh nhân ngoại trú, và nâng cao sức khoẻ cộng đồng.

3. Kết luận

Nhìn chung các kết quả của nghiên cứu của đề tài đã đạt được mục tiêu và có ý nghĩa thực tiễn. Các thành viên đề tài cần tiếp tục hoàn thiện báo cáo của đề tài theo tiến độ để chuẩn bị nghiệm thu.

Ảnh hội thảo

Khoa Y Dược