Vinaora Nivo Slider 3.x

I. Lịch sử  hình thành và phát triển.

   Tổ bộ môn liên chuyên khoa hệ nội 1 được quyết định thành lập từ tháng 9 năm 2016, từ tiền thân là tổ bộ môn Liên chuyên khoa hệ nội trước đây tách ra.

   Tổ bộ môn gồm 4 bộ môn là:  bộ môn Tâm thần học, bộ môn Lao và bệnh phổi, bộ môn Da liễu và bộ môn Dị ứng- Miễn dịch lâm sàng.

II. Chức năng, nhiệm vụ.

1. Chức năng.

   Tổ bộ môn đảm nhiệm chức năng giảng dạy học phần môn học của các môn  chuyên khoa lẻ cho sinh viên Y đa khoa hệ 6& 4 năm và Cử nhân Điều dưỡng.

2. Nhiệm vụ.

   Các bộ môn của tổ bộ môn thực hiện nhiệm vụ là giảng dạy lý thuyết và thực hành lâm sàng môn học tại bệnh viện với số tín chỉ là 1/1( 15 tiết lý thuyết và 15 tiết lâm sàng= 2 tuần thực hành bệnh viện). Thi lý thuyết theo lịch thi học kỳ của nhà trường và thi lâm sàng môn học theo tổ lâm sàng.

III. Lãnh đạo bộ môn.

  - Tổ trưởng tổ bộ môn: ThS BS Huỳnh Thị Hồng Hằng.

IV. Đội ngũ cán bộ bộ môn.

TT

Họ và tên

Năm sinh

Học vị

Chức vụ

E. mail

1

Võ Hồng Sinh

1961

Tiến sĩ bác sĩ

Giảng viên chính

 

2

Hoàng Thị Chiến

1970

Bác sỹ CK1

CBGD

 

3

Trần Song Ngọc Châu

1993

BS

CBGD

 

4

Huỳnh Thị Hồng Hằng

1973

ThS. BS

Trưởng BM

huynhhonghang73@gmail.com.

5

Nguyễn Hoàng Mai Uyên

1994

Bác sỹ

CBGD

 
6

Trịnh Bá Hùng Mạnh

1990

 Bác Sỹ

CBGD

 
7

Đào Trúc Quỳnh Giang

1995

Bác Sỹ

CBGD

 
8

Hoàng Thị Thủy

1998

Bác Sỹ

CBGD

 
9 Nguyễn Trần Phương Nhi 1998 Bác Sỹ CBGD  

V. Hoạt động đào tạo.

   Các bộ môn của tổ bộ môn thực hiện giảng dạy trang bị kiến thức cho sinh viện về các lĩnh vực y khoa về bệnh tâm thần, bệnh lao và bệnh phổi, các bệnh da liễu, và các bệnh về dị ứng miễn dịch ở người. Hướng dẫn sinh viên khám lâm sàng , chẩn đoán các bệnh lý thuộc chuyên khoa và hướng điều trị và cách phòng bệnh.