Vinaora Nivo Slider 3.x

I. Lịch sử hình thành và phát triển

   Là bộ môn cơ sở hình thành và phát triển cùng với sự hình thành và phát triển của khoa Y Dược từ những ngày đầu thành lập. Cho đến nay Tổ Bộ môn Hình thái I bao gồm các môn Giải phẫu, chẩn đoán hình ảnh.

II. Chức năng, nhiệm vụ

1. Chức năng

   Tổ bộ môn gồm có bộ môn Giải phẫu đóng vai trò cung cấp kiến thức cơ sở về hình thái, chức năng của cơ thể người cho các sinh viên, học viên y khoa năm học thứ 1, 2,3. Bộ môn chẩn đoán hình ảnh có vai trò cung cấp cho sinh viên y khoa những kiến thức căn bản về x quang, siêu âm và một số kỹ thuật hình ảnh khác.

2. Nhiệm vụ

   - Đảm nhiệm toàn bộ các học phần lý thuyết và thực hành của các môn học Giải phẫu 1, giải phẫu 2, giải phẫu lâm sàng, giải phẫu người, chẩn đoán hình ảnh cho sinh viên y đa khoa hệ 6 năm, y đa khoa hệ liên thông, cử nhân điều dưỡng chính quy và vừa học vừa làm, cử nhân xét nghiệm theo sự phân công của Khoa Y dược và các Phòng chức năng.

   - Tiếp nhận, bảo quản tiêu bản thật phục vụ công tác giảng dạy.

   - Cùng với một số bộ môn và Phòng chức năng có nhiệm vụ tham gia tuyển sinh đầu vào đối với ngành y đa khoa liên thông, cử nhân điều dưỡng hệ Vừa học vừa làm cho Nhà Trường.

III. Lãnh đạo bộ môn

 

BS CK2 Phương Minh Hải
Trưởng Bộ Môn

ThS BS Nguyễn Duy Thinh
Phó Bộ Môn

IV. Đội ngũ cán bộ của bộ môn

TT

Họ và tên

Năm sinh

Học vị, chức vụ

Email

1

Phương Minh Hải

1974

BSCK2, Trưởng BM

haiphuong74dhtn@gmail.com

2

Nguyễn Duy Thịnh

1984

ThS BS , Phó bộ môn

drthinhendoscope@gmail.com

3

Phạm Thị Quỳnh My

1979

BS CK1

 

4

Đỗ Chí Hoàng

1994

BS sơ bộ chẩn đoán hình ảnh

 
  Đỗ Thanh Tùng 1996 BS  
5 Lê Thị Lan Nhi 1996 CN   

7

Lê Phú Tiến

1962

Sơ cấp

 

V. Định hướng đào tạo và nghiên cứu khoa học

   - Tiếp tục thực hiện chức năng nhiệm vụ hiện tại, đặc biệt là giảng dạy sinh viên Y đa khoa phù hợp với chương trình đạo tạo tín chỉ.

   - Tăng cường công tác chuyển giao, bảo quản, sử dụng các tiêu bản thật phục vụ giảng dạy.

   - Áp dụng khoa học công nghệ, tìm kiếm các chương trình hiện đại, các phần mềm tin học phục vụ giảng dạy và nghiên cứu giải phẫu.

VI.Một số hoạt động nổi bật của bộ môn

   a. Hoạt động thực tập, thực tế tại bộ môn

   b. Sinh viên tham gia hội thi olympic sinh lý giải phẫu