Vinaora Nivo Slider 3.x

I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

   Bộ môn Y tế cộng đồng được thành lập từ năm 2005 trên cơ sở các môn học: Dịch tễ học, Sức khỏe môi trường – Bệnh nghề nghiệp, Vệ sinh Dinh dưỡng, Kinh tế y tế, Tổ chức và Quản lý y tế, Giáo dục và Nâng cao sức khỏe, Tâm lý và Đạo đức y học và Nghiên cứu khoa học

II. CHỨC NĂNG – NHIỆM VỤ

1. Chức năng

   Bộ môn Y tế cộng đồng có chức năng triển khai thực hiện các nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học về lĩnh vực y tế cộng đồng

2. Nhiệm vụ

   1. Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ đào tạo cho các đối tượng Y đa khoa, Cử nhân điều dưỡng, Cử nhân xét nghiệm

   2. Tổ chức thực hiện các hoạt động sau:

   a) Triển khai thực hiện các hoạt động đào tạo về chuyên môn thuộc lĩnh vực y tế công cộng

   b)  Tham gia vào các hoạt động hướng dẫn sinh viên thực tập tại các trạm y tế xã, phường, thị trấn, các cơ sở y tế trên địa bàn;

   c) Tham gia đào tạo, đào tạo lại, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực phụ trách cho cán bộ bộ môn

   d) Nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật về lĩnh vực liên quan;

   đ) Tổ chức triển khai thực hiện các dự án thuộc Bộ giáo dục đào tạo: Dự án Việt Nam – Hà Lan, Dự án ME – EM, Dự án VOHUN

   e) Thực hiện quản lý cán bộ, chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức và quản lý tài chính, tài sản của đơn vị theo quy định của pháp luật;

   g) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do lãnh đạo khoa giao.

III. LÃNH ĐẠO BỘ MÔN

 

Ts. Thái Quang Hùng
Phó trưởng khoa Y Dược,Trưởng Bộ Môn

T

IV.ĐỘI NGŨ CÁN BỘ:

stt

Họ và tên

Năm sinh

Học vị chức vụ

E mail

1.

Thái Quang Hùng

1965

Tiến sỹ, Trưởng bộ môn

hungthaiquang@gmail.com

2

Vũ Thị Lan Anh

1988

Ths, phó bộ môn

 

3

Nguyễn Thị Pháp

1988

Ths BS

nguyenphap.dhtn@gmail.com

4

Nguyễn Thị Hoa

1984

Cử nhân hóa, KTV

ngthoa169@gmail.com

5

Nguyễn Thị Vân Anh

1995

CN Y tế công cộng, CBGD

 
6 Triệu Thị Vân 1996 BS, CBGD  
7 Nguyễn Lê Thanh Huyền 1998 BS, CBGD  

V. HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO CỦA BỘ MÔN:

   Bộ môn đảm nhận giảng dạy môn Dịch tễ học, Sức khỏe môi trường – Bệnh nghề nghiệp, Vệ sinh Dinh dưỡng, Kinh tế y tế, Tổ chức và Quản lý y tế, Giáo dục và Nâng cao sức khỏe, Tâm lý và Đạo đức y học, Nghiên cứu khoa học cho sinh viên y khoa đối tượng Y đa khoa hệ chính qui, Cử nhân điều dưỡng, Cử nhân xét nghiệm.

VI. HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

   1. Đề tài cấp bộ:

   - Cơ cấu bệnh tật và các chỉ số sức khỏe cơ bản tại huyện Cư Mgar tỉnh Đăk Lăk năm 2005

   - Tình hình tai nạn và chấn thương ở người cao tuổi tỉnh Đắk Lắk năm 2017

   2. Đề tài cấp cơ sở:

   - Thực trạng về chăm sóc sức khỏe ban đầu tại 3 xã khó khăn huyện Krông Bông,  tỉnh Đăk Lăk năm 1995

   - Tỷ lệ nhiễm giun móc và một số yếu tố liên quan tại một số xã thuộc tỉnh Đăk Lăk năm 1997

   - Tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi và một số yếu tố liên quan tại một số xã vùng ven thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk năm 2005

   - Tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi một số yếu tố liên quan tại một 3 xã thuộc huyện Krông Păk, tỉnh Đăk Lăk năm 2010

   - Cơ cấu bệnh tật và nhu cầu chăm sóc sức khỏe tại bệnh viện đa khoa huyện Krông Păk năm 2012

   - Mô hình bệnh tật và tiếp cận dịch vụ y tế của người dân tại huyện Cư’ Mgar tỉnh Đắk Lắk

   - Thực trạng học tập và nghiên cứu khoa học của sinh viên trường Đại học Tây Nguyên

   - Đánh giá tiêu chuẩn vệ sinh trường học tại Trường Trung học phổ thông Cao Nguyên – Đại học Tây Nguyên

VII. MỘT SỐ HOẠT ĐÔNG NỔI BẬT CỦA BỘ MÔN

   - Tham gia các hoạt động thực tập cộng đồng tại các cơ sở thực địa nhà trường ở các huyện Cư’ Mgar, Krông Păk, Buôn Đôn, Krông Ana, Lăk và Krông Bông

   - Tham gia với vai trò cố vấn chuyên môn về các hoạt động nghiên cứu và đào tạo cho Tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông

   - Tham gia vào mạng lưới chia sẻ chuyên môn tại các trường Đại học y trong toàn quốc

   - Hỗ trợ chuyên môn về lĩnh vực y tế công cộng cho các Trung tâm y tế dự phòng huyện và Trạm y tế