Vinaora Nivo Slider 3.x

I. Lịch sử hình thành và phát triển bộ môn huấn luyện kỹ năng.

   - Bộ môn thành lập vào năm 2004 chung với bộ môn Điều dưỡng, đến năm 2011 được tách riêng lấy tên Bộ môn Huấn luyện kỹ năng ( skill lab ).

 

II. Chức năng, nhiệm vụ

1. Chức năng

   - Đào tạo bác sĩ đa khoa hệ 6 năm

   - Đào tạo liên thông hệ 4 năm

   - Đào tạo cử nhân điều dưỡng chính quy – cử nhân VHVL

   - Đào tạo cử nhân xét nghiệm

2. Nhiệm vụ

   - Giảng dạy lý thuyết, thực hành, môn Phẫu thuật thực hành   

   - Giảng dạy lý thuyết , thực hành, môn Kỹ năng thăm khám

   - Giảng dạy lý thuyết, thực hành, môn Kỹ năng giao tiếp

   - Giảng dạy lý thuyết, thực hành, môn Kỹ năng thủ thuật

III. Lãnh đạo bộ môn

 

 

Ths Nguyễn Mạnh Tuyến
Trưởng bộ môn

IV. Đội ngũ cán bộ của bộ môn

   1. Ths Nguyễn Mạnh Tuyến: 25/04/1968. Tổ phó bộ môn, Email: Manhtuyen68@gmail.com

   2. Ths Bs Nguyễn Thị Bích Trang : 2/12/1969. Email : Bichtrang69dhtn@gmail.com

   3.  Nguyễn Quốc Cường : 11/05/1991 . Email: quoccuongtun91@gmai.com

   4. CN Lưu Thị Dung, trợ lý chuyên trách đào tạo

   5. CN. Đinh Thị Ngọc Lan: 28/09/2000. Email: dtngoclan2809@gmail.com

V. Hoạt động đào tạo

   - Đào tạo 15 khóa bác sĩ đa khoa hệ 6 năm

   - Đào tạo 15 khóa liên thông hệ 4 năm

   - Đào tạo 13 khóa cử nhân điều dưỡng chính quy – cử nhân VHVL

   - Đào tạo cử nhân xét nghiệm

   - Giảng dạy lý thuyết, thực hành, môn Phẫu thuật thực hành   

   - Giảng dạy lý thuyết , thực hành, môn Kỹ năng thăm khám

   - Giảng dạy lý thuyết, thực hành, môn Kỹ năng giao tiếp

   - Giảng dạy lý thuyết, thực hành, môn Kỹ năng thủ thuật

VI. Hoạt động nghiên cứu khoa học

   1. Nghiên cứu thực trạng xử lí rác thải y tế tại bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk năm 2012.

   2. Khảo sát sự hài lòng người bệnh nội trú tại bệnh viện trường Đại học Tây nguyên năm 2012.

   3. Thức trạng công tác chăm sóc người bệnh và đáp ứng công tác của điều dưỡng tại các khoa lâm sàng tại bênh viện trường Đại học Tây nguyên năm 2014