Vinaora Nivo Slider 3.x

I. Lịch sử hình thành và phát triển

   Bộ môn Tai Mũi Họng  là một trong những Bộ môn có lịch sử phát triển từ khi có quyết định thành lập Khoa Y Dược năm 1977.

   Từ 1977 – 2015 3 bô môn TMH, Mắt và RHM hợp thành 1 tổ gọi là bộ môn liên chuyên khoa hệ Ngoại.

   Bộ môn có những đóng góp nhất định trong sự phát triển của Khoa Y Dược hiện tại nói riêng và Trường Đại học Tây Nguyên nói chung. Trong suốt thời gian qua, Bộ môn đã nỗ lực phát triển không ngừng.

   Đội ngũ giảng viên  gồm 1 PGS TS BS, giảng viên cao cấp, 1 ThS BS giảng viên chinh và 1 bác sỹ đang học cao học TMH. Có trình độ chuyên môn cao, không ngừng học hỏi và phát triển những kỹ thuật nhãn khoa tiên tiến. Đây cũng là nơi các sinh viên Y khoa các lớp thực hành và phát triển kỹ năng của mình, nhằm phục vụ tốt hơn việc chăm sóc và chữa trị cho bệnh nhân.

II. Chức năng, nhiệm vụ

   Tham gia đào tạo các lớp:

   - Năm thứ 5, Y Đa khoa hệ 6 năm.

   - Năm thứ 4, Y Liên thông hệ 4 năm.

   - Năm thứ 4, Cử nhân Điều dưỡng chính quy.

   - Năm thứ 3, Cử nhân Điều dưỡng hệ VLVH.

III. Lãnh đạo bộ môn

ThS BS Ngô Minh Trung
Trưởng Bộ Môn

IV. Đội ngũ cán bộ của bộ môn

TT

Họ và tên

Năm sinh

Học vị, chức vụ

Email

1

  Ngô Minh Trung

1965

ThS. BS- GVC Trưởng BM

               trungent07@yahoo.com.vn

    2  Phùng Minh Lương        1962       PGS. TS BS  CBGD  

3

 Trần Cẩm Duyên

1985

ThS. BS - CBGD

 

3

 Mai Quang Hoàn

1988

ThS .BS CBGD

 

V. Nghiên cứu khoa học

 

   1/ 1 luận án tiến sĩ Tai Mũi Họng năm 2010.

   2/ 2 luận văn Thạc sĩ Tai Mũi Họng năm 1999 và 2001.

   3/ 1 đề tài khoa học cấp bộ năm 2008.

   4/ 4 đề tài khoa học cấp cơ sở.

VI. Định hướng đào tạo và nghiên cứu khoa học

   - Đang đào tạo thạc sĩ cho một giảng viên Bộ môn hoàn thành vào năm 2018.

   - Nghiên cứu áp dụng kỹ thuật hiện đại của y học vào khám , chẩn đoán và điều trị bệnh TMH.

VII. Một số hoạt động nổi bật của bộ môn

   Là bộ môn có ổn định nhân sự từ khi thành lập của khoa Y Dược.