Vinaora Nivo Slider 3.x

I. Lịch sử hình thành và phát triển

   Bộ môn Mắt là một trong những Bộ môn có lịch sử phát triển lâu đời nhất, từ khi có quyết định thành lập Khoa Y và có những đóng góp nhất định trong sự phát triển của Khoa Y Dược hiện tại nói riêng và Trường Đại học Tây Nguyên nói chung. Trong suốt thời gian qua, Bộ môn đã nỗ lực phát triển không ngừng. 

II. Chức năng, nhiệm vụ

   Tham gia đào tạo các lớp:

   - Y Đa khoa hệ 6 năm.

   - Y Liên thông hệ 4 năm.

   - Cử nhân Điều dưỡng chính quy.

   - Cử nhân Điều dưỡng hệ VLVH.

III. Lãnh đạo bộ môn

IV. Đội ngũ cán bộ của bộ môn

TT

Họ và tên

Năm sinh

Học vị, chức vụ

Email

1

Nguyễn Đức Vương

1988

BS CK Định hướng Mắt

doctor.vuongnguyen@gmail.com

2

Đào Mỹ Châu

1992

BS

 

V. Nghiên cứu khoa học

VI. Định hướng đào tạo và nghiên cứu khoa học

VII. Một số hoạt động nổi bật của bộ môn

   Tham gia tích cực các hoạt động văn nghệ, thể thao và các hoạt động công đoàn của Khoa Y Dược và Trường