Vinaora Nivo Slider 3.x

I. Lịch sử hình thành và phát triển:

   Bộ môn Nội được thành lập từ 1977 cùng với sự thành lập của Trường Đại Học Tây Nguyên. Đội ngũ cán bộ giảng dạy đầu tiên được hỗ trợ của các thầy cô đầu ngành từ Trường Đại học Y Hà Nội.

   Trải qua quá trình phát triển 40 năm, bộ môn đã phát triển mạnh mẽ theo sự phát triển của Nhà Trường:  có nhiều mô hình đào tạo đại học như hệ chính quy, chuyên tu, đào tạo theo địa chỉ  và Sau Đại học như Chuyên khoa cấp I. Đào tạo các lớp cập nhật kiến thức nội khoa cho trung tâm y tế và bệnh viện tuyến huyện.  

II. Chức năng, nhiệm vụ:

1. Chức năng:

   Chức năng của cán bộ giảng dạy  là đào tạo, điều trị, nghiên cứu khoa học và phục vụ tuyến trước.   

2. Nhiệm vụ:

   - Giảng dạy lý thuyết và lâm sàng các lớp bác sĩ đa khoa từ Y3 – Y6, các lớp bác sĩ  hệ liên thông từ năm 2 – năm 4, Chuyên khoa 1.

   - Tham gia khám và điều trị tại Bệnh viện đa khoa Vùng Tây Nguyên.

   - Đào tạo các lớp cập nhật kiến thức nội khoa cho các Trung tâm Y tế và Bệnh viện tuyến Huyện trong tỉnh Đắk Lắk

   - Đào tạo chứng chỉ điện tâm đồ

   - Tham gia nghiên cứu khoa học.

III. Lãnh đạo bộ môn:

 

ThS.BS. Văn Hữu Tài

Trưởng Bộ Môn

ThS.BS. Nguyễn Văn Long

Phó Trưởng Bộ môn

IV. Đội ngũ cán bộ của bộ môn:

TT

Họ và tên

Năm sinh

Học vị, chức vụ

Email

01

ThS BS . Văn Hữu Tài

1972

Thạc sĩ, Trưởng bộ môn

 

02

ThS BS. Nguyễn Hạnh My

1986

Bác sĩ, giảng viên

 

03

ThS BS. Lê Thị Yến Linh

1987

 giảng viên

 

04

ThS BS. Nguyễn Văn Long

1988

 Phó bộ môn

 

05

BS Nguyễn Thanh Hiệp

1991

CBGD

 

06

BS Đinh Thị Nhung

1996

CBGD

 

07

BS Đinh Đức Mỹ

1997

CBGD

 

V. Hoạt động đào tạo:

   - Đào tạo các lớp bác sĩ đa khoa từ Y3 – Y6, các lớp bác sĩ  hệ liên thông từ CT2 – CT4, Chuyên khoa 1.

   - Tham gia khám và điều trị tại Bệnh viện tỉnh Đắk lắk và Bệnh viện Đại học Tây Nguyên.

   - Đào tạo các lớp cập nhật kiến thức nội khoa cho các Trung tâm Y tế và Bệnh viện tuyến Huyện trong tỉnh Đắk Lắk

   - Đào tạo chứng chỉ điện tâm đồ

VI. Định hướng đào tạo và nghiên cứu khoa học:

   Ngoài các lớp hiện có, bộ môn hướng tới đào tạo các lớp chuyên khoa định hướng nội khoa, cao học nội khoa, chuyên khoa 2 nội khoa.

   Nghiên cứu khoa học, tham gia các hiệp hội nội khoa trong nước. Đăng báo các công trình nghiên cứu khoa học ở các tạp chí y khoa uy tín trong nước và thế giới.