Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Thông báo

ế hoạch hội thảo khoa học: Đề tài"Mô hình kinh tế tuần hoàn trong sản xuất cà phê trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk " Chủ nhiệm đề tài: TS. Dương Minh Ngọc Thời gian: 8h30 thứ ba, ngày 28/11/2023 Đia điểm: văn phòng Khoa Kinh tế. Kính mời Quý ...

Monday, 27 November 2023

Nghiên cứu khoa học & QHQT

         THÔNG BÁO                 (Về việc tổ chức Hội thảo đề tài khoa học cấp Bộ)                  Hội thảo đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2022: "Thực trạng và phương hướng, giải pháp phát triển nguồn nhân lực đồng bào dân tộc ít ...

Tuesday, 26 September 2023

Đào tạo Vừa làm Vừa học